UWAGA !!!
Wprowadzamy możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich (System KŁ) w formie elektronicznej.
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem i upoważnieniem dostępny... tutaj
Zapraszamy i Darz Bór!
Pamiętajmy, że wszelkie uwagi czy nowe pomysły dotyczące funkcjonalności aplikacji czy Systemu dla Kół można zgłaszać poprzez mechanizm "DODAJ ZGŁOSZENIE" lub maile info@ekep.eu

Odpowiedzi na niektóre z nurtujacych pytań można znaleść w FAQ - pytania i odpowiedzi
.

Konfiguracja koła dla PZŁ EKEP™

 • UWAGA!
  "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” wypełniony i podpsiany wraz z oświadczeniem i upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych można wysłać na adresy pzlow@pzlow.pl i macierzystego Zarządu Okregowego.

KONFIGURACJA PZŁ EKEP™ wlączenie konfiguracji systemu elektronicznej książki polowań

Aby Koło mogło korzystać z aplikacji musi włączyć konfigurację dla elektronicznej książki ewidencji polowań.

Aby korzystać z elektronicznej książki ewidencji polowań i aplikacji PZŁ EKEP™ należy ją najpierw skonfigurować. W tym celu osoba uprawniona przez administratora (często osobami uprawnionymi są sekretarz lub łowczy koła) po zalogowaniu się do Systemu dla Kół PZŁ(2)(7) wybiera z menu po kolei Menu->koło łowieckie->konfiguracja koła-> EKEP

Aby funkcjonalność EKEP była aktywna, należy ustawić pierwszą pozycję na TAK i zapisać. Po zapisaniu, pojawi się poniżej lista opcji dla plaikacji PZŁ EKEP™ którymi koło może spersonalizować swoją elektroniczną książkę ewidencji polowań.

 • System korzysta z elektronicznej książki ewidencji polowań (EKEP): Nie Tak
 • EKEP: wymagaj podania daty zakończenia przy zapisie: Nie Tak
 • EKEP: dostępny rejon polowania "INNE": Nie Tak
 • EKEP: Zatwierdzaj automatycznie polowanie po upływie czasu od zakończenia:  <ustaw>
  min. wartość '0' = nie zatwierdza automatycznie
 • EKEP: Powiadom 12h po zakńczeniu polowania o braku zatwierdzenie: Jeżeli myśliwy nie zatwierdzi polowania otrzyma sms. Nie Tak
 • EKEP: Dokonaj wypisu z polowania utworzonego dnia poprzedniego o godzinie 9: Nie Tak
  Jeżeli myśliwy utworzy polowanie nie podając daty zakończenia to o godzinie 9 dnia następnego zostanie wypisany z łowiska.
 • EKEP: pozwalaj na zapis gdy zakończone polowania nie są zatwierdzone: Nie Tak
 • EKEP: pozwalaj na zapis na tylko jedno polowanie: na kolejne polowanie można sie zapisać dopiero po zakończeniu aktualnego Nie Tak
 • EKEP: Zapis na kolejne polowanie możliwy dopiero po przerwie od zakończenia wcześniejszego: <ustaw>
  min. wartość '0' = nie wymagaj przerw
 • EKEP: Rozpoczęcie polowania możliwe dopiero po pewnym czasie od momentu dokonania wpisu: <ustaw> min.
 • EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do łowczego: Nie Tak
 • EKEP: wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu (np. zapis/wypis): SMS
  Pamietaj że wybierając jedną z opcji (email/sms) wszystkie osoby korzystające z książki (goście również) muszą posiadać i korzystać na bierząco z danego kanału komunikacji EMAIL i SMS EMAIL
 • EKEP: Nie pozwalaj zapisać się na rewir i rejon jednocześnie: Nie Tak
 • EKEP: Nie pozwalaj na zapis na rejon(można zapisywać się jedynie na rewiry): Nie Tak
 • EKEP: zezwól na zapis tylko jednemu myśliwemu w danym rewirze: Nie Tak
 • EKEP: wymagaj podania formy poroża przy zapisie: Nie Tak
 • EKEP: Nie pozwalaj na podawanie uwag podczas zapisu na polowanie: Nie Tak
 • EKEP: Nie pozwalaj na zapis na polowania sanitarne i indywidualne jednocześnie: Nie Tak

Wniosek o dostęp do SYSTEMU KŁ (0.1 MB application/pdf) Oświadczenie dotyczące danych osobowych (0.1 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep