UWAGA !!!
Nasza specjalna oferta dla Myśliwych Lekarzy i Wszystkich Zaprzyjaźnionych Lekarzy!
jHIS.eu
Kompletny sysytem z e-receptą, gabinetem na tablecie lub telefonie, darmową bazą leków aktualizowaną codziennie i wiele innych funkcjonalności dla praktyk lekarskich, NZOZ i Szpitali.
Wysyłając maila ze strony jHIS.eu wpisz KOD PROMOCJI: PZŁ EKEP™
Zapraszamy i Darz Bór

Konfiguracja koła dla PZŁ EKEP™

 • UWAGA!
  Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązuje od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego i jest też dostępny na stronach Zarządów Okręgowych.

KONFIGURACJA PZŁ EKEP™ wlączenie konfiguracji systemu elektronicznej książki polowań

Aby Koło mogło korzystać z aplikacji musi włączyć konfigurację dla elektronicznej książki ewidencji polowań.

Aby korzystać z elektronicznej książki ewidencji polowań i aplikacji PZŁ EKEP™ należy ją najpierw skonfigurować. W tym celu osoba uprawniona przez administratora (często osobami uprawnionymi są sekretarz lub łowczy koła) po zalogowaniu się do Systemu dla Kół PZŁ(2)(7) wybiera z menu po kolei Menu->koło łowieckie->konfiguracja koła-> EKEP

Aby funkcjonalność EKEP była aktywna, należy ustawić pierwszą pozycję na TAK i zapisać. Po zapisaniu, pojawi się poniżej lista opcji dla plaikacji PZŁ EKEP™ którymi koło może spersonalizować swoją elektroniczną książkę ewidencji polowań.

 • System korzysta z elektronicznej książki ewidencji polowań (EKEP): Nie Tak
 • EKEP: wymagaj podania daty zakończenia przy zapisie: Nie Tak
 • EKEP: dostępny rejon polowania "INNE": Nie Tak
 • EKEP: Zatwierdzaj automatycznie polowanie po upływie czasu od zakończenia:  <ustaw>
  min. wartość '0' = nie zatwierdza automatycznie
 • EKEP: Powiadom 12h po zakńczeniu polowania o braku zatwierdzenie: Jeżeli myśliwy nie zatwierdzi polowania otrzyma sms. Nie Tak
 • EKEP: Dokonaj wypisu z polowania utworzonego dnia poprzedniego o godzinie 9: Nie Tak
  Jeżeli myśliwy utworzy polowanie nie podając daty zakończenia to o godzinie 9 dnia następnego zostanie wypisany z łowiska.
 • EKEP: pozwalaj na zapis gdy zakończone polowania nie są zatwierdzone: Nie Tak
 • EKEP: pozwalaj na zapis na tylko jedno polowanie: na kolejne polowanie można sie zapisać dopiero po zakończeniu aktualnego Nie Tak
 • EKEP: Zapis na kolejne polowanie możliwy dopiero po przerwie od zakończenia wcześniejszego: <ustaw>
  min. wartość '0' = nie wymagaj przerw
 • EKEP: Rozpoczęcie polowania możliwe dopiero po pewnym czasie od momentu dokonania wpisu: <ustaw> min.
 • EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do łowczego: Nie Tak
 • EKEP: wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu (np. zapis/wypis): SMS
  Pamietaj że wybierając jedną z opcji (email/sms) wszystkie osoby korzystające z książki (goście również) muszą posiadać i korzystać na bierząco z danego kanału komunikacji EMAIL i SMS EMAIL
 • EKEP: Nie pozwalaj zapisać się na rewir i rejon jednocześnie: Nie Tak
 • EKEP: Nie pozwalaj na zapis na rejon(można zapisywać się jedynie na rewiry): Nie Tak
 • EKEP: zezwól na zapis tylko jednemu myśliwemu w danym rewirze: Nie Tak
 • EKEP: wymagaj podania formy poroża przy zapisie: Nie Tak
 • EKEP: Nie pozwalaj na podawanie uwag podczas zapisu na polowanie: Nie Tak
 • EKEP: Nie pozwalaj na zapis na polowania sanitarne i indywidualne jednocześnie: Nie Tak

Wniosek o dostep do SYSTEMU KL FK z 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego (0.1 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół powinni skontaktować się ze swoim Zarządem Okręgowym. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązują od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep