Konfiguracja koła dla jEKEP™ i PZŁ EKEP™

  • UWAGA!
    "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” wypełniony i podpsiany wraz z oświadczeniem i upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych można wysłać na adresy pzlow@pzlow.pl i macierzystego Zarządu Okregowego.

KONFIGURACJA PZŁ EKEP™ wlączenie konfiguracji systemu elektronicznej książki polowań

Aby Koło mogło korzystać z aplikacji musi włączyć konfigurację dla elektronicznej książki ewidencji polowań.

Aby korzystać z elektronicznej książki ewidencji polowań i aplikacji jEKEP™ oraz PZŁ EKEP™ należy ją najpierw skonfigurować. W tym celu osoba uprawniona przez administratora (często osobami uprawnionymi są sekretarz lub łowczy koła) po zalogowaniu się do Systemu dla Kół PZŁ(2)(7) wybiera z menu po kolei Menu->koło łowieckie->konfiguracja koła-> EKEP

Aby funkcjonalność EKEP była aktywna, należy ustawić pierwszą pozycję na TAK i zapisać. Po zapisaniu, pojawi się poniżej lista opcji dla aplikacji jEKEP™ którymi koło może spersonalizować swoją elektroniczną książkę ewidencji polowań.

 

System korzysta z elektronicznej książki ewidencji polowań(EKEP):

EKEP: wymagaj podania daty zakończenia przy zapisie:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: dostępny rejon polowania "INNE":

EKEP: Zatwierdzaj automatycznie polowanie po upływie czasu od zakończenia:
wartość '0' = nie zatwierdza automatycznie
min.
EKEP: Powiadom 12h po zakończeniu polowania o braku zatwierdzenie:
Powiadomienie jak w "EKEP wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu".

EKEP: Dokonaj wypisu z polowania utworzonego dnia poprzedniego o godzinie 9:
Jeżeli myśliwy utworzy polowanie nie podając daty zakończenia to o godzinie 9 dnia następnego zostanie wypisany z łowiska.

EKEP: pozwalaj na zapis gdy zakończone polowania nie są zatwierdzone:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: pozwalaj na zapis na tylko jedno polowanie:
na kolejne polowanie można sie zapisać dopiero po zakończeniu aktualnego
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: Zapis na kolejne polowanie możliwy dopiero po przerwie od zakończenia wcześniejszego:
wartość '0' = nie wymagaj przerw
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
min.
EKEP: Rozpoczęcie polowania możliwe dopiero po pewnym czasie od momentu dokonania wpisu:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
min.
EKEP: maksymalny czas trwania polowania
0 - bez limitu
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
godz.
EKEP: maksymalny czas po jakim można się wypisać z polowania
0 - bez limitu, wypisując się z polowania o tyle będzie można cofnąć czas zakończenia polowania
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
min.
EKEP: maksymalna liczba rewirów na jaką może zapisać się myśliwy na polowaniu:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do łowczemu:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do vce-łowczemu:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do sekretarzowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do skarbnikowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do prezesowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do vce-prezesowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu(np. zapis/wypis):
Pamietaj że wybierając jedną z opcji (email/sms) wszystkie osoby korzystające z książki(goście również) muszą posiadać i korzystać na bieżąco z danego kanału komunikacji

EKEP: pozwalaj na zapis:

EKEP: zezwól na zapis tylko jednemu myśliwemu w:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia


EKEP: wymagaj podania formy poroża przy zapisie:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj podania lokalizacji przy dodaniu odstrzału zwierzyny:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj podania wagi przy dodaniu odstrzału zwierzyny grubej:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu zwierzyny grubej:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu Dzika:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu zwierzyny drobnej:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: Zablokuj możliość usuwania dodanych zwierząt z książki:
W przypadku pomyłki zwierzę będzie mógł usunąć jedynie Łowczy

EKEP: pokazuj załączone zdjęcia wszystkim myśliwym:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Gdy "nie" dostęp do podglądu ma osoba dodająca zdjęcie oraz łowczy.

EKEP: Nie pokazuj historii polowań myśliwym:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Podgląd mają wyznaczenii i myśliwy polujący

EKEP: pokazuj historię polowań łowczemu:
EKEP: pokazuj historię polowań vce-łowczemu:
EKEP: pokazuj historię polowań sekretarzowi:
EKEP: pokazuj historię polowań skarbnikowi:
EKEP: pokazuj historię polowań prezesowi:
EKEP: pokazuj historię polowań vce-prezesowi:
EKEP: Pokazuj zakończone polowania członkom koła:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Ma podgląd do aktualnych polowań oraz swoich przeszłych

EKEP: Pokazuj zakończone polowania gościom koła:
Ma podgląd do aktualnych polowań oraz swoich przeszłych

EKEP: pozwalaj na zmianę części danych przez 24h po zakończeniu polowania:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Dane dotyczące wagi i informacji z punktu skupu przez myśliwego który pozyskał zwierzynę.

Wniosek o dostęp do SYSTEMU KŁ (0.1 MB application/pdf) Oświadczenie dotyczące danych osobowych (0.1 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep