UWAGA !!!
Nasza specjalna oferta dla Myśliwych Lekarzy i Wszystkich Zaprzyjaźnionych Lekarzy!
jHIS.eu
Kompletny sysytem z e-receptą, gabinetem na tablecie lub telefonie, darmową bazą leków aktualizowaną codziennie i wiele innych funkcjonalności dla praktyk lekarskich, NZOZ i Szpitali.
Wysyłając maila ze strony jHIS.eu wpisz KOD PROMOCJI: PZŁ EKEP™
Zapraszamy i Darz Bór

Zanim się zalogujesz....

  • UWAGA!
    Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązuje od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego i jest też dostępny na stronach Zarządów Okręgowych.

Nadawanie uprawnień dla uzytkowników PZŁ EKEP™ w Systemie dla Kół (2)

Zanim zalogujesz się do aplikacji sprwadź czy masz nadane uprawnienia w Systemie dla Kół (2).

System dla Kół (2) łowieckich stworzony jest w technologii jPALIO™, jedną z jej ważnych cech jest mechanizm ochrony i kontroli dostępu do danych oparty o wbudowane zarządzanie regionami, rolami i przywilejami.

Technologia ról w regionach opartych o przywileje została zaprojektowana w 2002 roku, a wdrożona i sprawdzona między innymi przy sprzedaży usług Pakiet tp 30/60 oraz usługi NEOSTRADY w Polsce. Przez prawie 11 lat, codziennie mechanizm ten zarządzał w 5 tysiącach punktów sprzedażowych pracą 25 tysięcy pracowników firmy Telekomunikacja Polskia, a następnie ORANGE™.

Doświadczenia te zostały wykorzystane przy budowie Systemu dla Kół (2), gdzie każdy z użytkowników ma przypisaną rolę, aby móc bez ograniczeń korzystać z aplikacji PZŁ EKEP™.

Administrator w kole, które zdecydowało się na uruchomienie PZŁ EKEP™ dodając nowego myśliwego, który jest członkiem koła nadaje mu rolę "Myśliwy".  Wszyscy członkowie koła posiadający rolę "Myśliwy", mają automatycznie dostęp do PZŁ EKEP™.

W przypadku gdy chcemy zaprosić gości na polowanie, musimy się upewnić, że są oni użytkownikami systemu. W przypadku myśliwych niestowarzyszonych, którzy nie są użytkownikami Systemu dla Kół (2) dostęp do systemu może być uruchomiony przez Administratora Koła (rola "Administrator KŁ") lub Administratora Zarządu Okręgowego (rola "Administrator ZO").

Jeżeli myśliwy ma dostęp tylko do koła "X" (ma rolę "Mysliwy" w kole "X") i zostanie mu wystawione upoważnienie  do koła "Y" (w którym  nie ma żadnej roli) to po zalogowaniu będzie mógł się zapisać na polowanie również do koła "Y". Nie będzie mógł natomiast zapisać/dokonać zmian w polowaniach innych myśliwych z koła "Y" - ma dostęp do edycji tylko swojego polowania.

Dodając rolę "Użytkownik EKEP" w kole "Y", zostaje nam dodana możliwość dokonywania zapisu/zamian w polowaniach również innych myśliwych.

 

 

UWAGA!

Aplikacja PZŁ EKEP™ Wymaga do zalogowania się i poprawnej pracy połączenia z serwerem systemu dla Kół. Połączenie z serwerem jest sygnalizowane zieloną kropką na stronie logowania.

 

 

Wniosek o dostep do SYSTEMU KL FK z 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego (0.1 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół powinni skontaktować się ze swoim Zarządem Okręgowym. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązują od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego.