UWAGA !!!
Nasza specjalna oferta dla Myśliwych Lekarzy i Wszystkich Zaprzyjaźnionych Lekarzy!
jHIS.eu
Kompletny sysytem z e-receptą, gabinetem na tablecie lub telefonie, darmową bazą leków aktualizowaną codziennie i wiele innych funkcjonalności dla praktyk lekarskich, NZOZ i Szpitali.
Wysyłając maila ze strony jHIS.eu wpisz KOD PROMOCJI: PZŁ EKEP™
Zapraszamy i Darz Bór

PZŁ EKEP™ - system z mobilnym terminalem

Dodawanie wpisu na polowanie do PZŁ EKEP™ z poziomu strony internetowej.

Koncepcja Systemu dla Kół (2) bazuje na ponad 30 letnim doświadczeniu jego twórców tworzenia rozwiązań opartych o systemy z rodziny UNIX® i IBM zSeries Mainframe.

Aplikacja PZŁ EKEP™ jest typową aplikacją terminalową - taką jakie od lat 50tych ubiegłego wieku są wykorzystywane do obsługi krytycznych aplikacji zarzadzających operacajmi między bankowymi czy operacjami lotniczymi na całym świecie.

Funkcjonalność dostępna dla użytkownika zależy od jego roli i związanych z nią przywilejów, ale także od możliwości samego terminala z którego uzyskuje dostęp do systemu.

Rozwiązanie takie ma jedną niedogodność - wymaga stałej łączności terminala z systemem centralnym, reszta to same zalety:

  • możliwość zabezpiecznia danych w centralnych serwerowniach z kontrolą dostępu i monitoringiem
  • możliwość wykorzystywania zaawansowanych technologii bakcup i crash recovery do ochrony danych i aplikacji
  • odporność systemu centralnewgo na oprogramowanie szkodzące z zainfekowanych terminali
  • bezpieczny i zdalny dostęp do aplikacji bez konieczności instalowania aplikacji (8)
  • utrata lub zniszczenie terminala nie powoduje utraty danych przechowywanych centralnie

To tylko część zalet rozwiązania, które ma prawie 70lat, a dzisiaj odkrywane jest na nowo pod nazwą "Cloud" czy "chmura".

 

 


(8) System PZŁ EKEP™ może być obsługiwany z telefonu poprzez przeglądarkę internetową w telefonie.

Wszystkie funkcjonalności dostępne w aplikacji PZŁ EKEP™ są dostępne równierz przez przglądarkę internetową. Na większych telefonach, czy tabletach można swobodnie korzystać z Systemu dla Kół (2), w szczególnośći z menu "ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA EWIDENCJI POLOWAŃ"

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół powinni skontaktować się ze swoim Zarządem Okręgowym. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązują od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego.