UWAGA !!!
Nasza specjalna oferta dla Myśliwych Lekarzy i Wszystkich Zaprzyjaźnionych Lekarzy!
jHIS.eu
Kompletny sysytem z e-receptą, gabinetem na tablecie lub telefonie, darmową bazą leków aktualizowaną codziennie i wiele innych funkcjonalności dla praktyk lekarskich, NZOZ i Szpitali.
Wysyłając maila ze strony jHIS.eu wpisz KOD PROMOCJI: PZŁ EKEP™
Zapraszamy i Darz Bór

Zakończenie otwartego polowania

  • UWAGA!
    W przypadku dokonania odstrzału najpierw należy wprowadzić do systemu tusze.
    Po zakończeniu polowania nie będzie można zmienić wpisu.

Simulator Screen Shot - iPhone 5s - 2018-06-20 at 21.10.30.png

Otwarte polowanie, które się rozpoczeło można zakończyć. Rozpoczęcie polowania nastepuje automatycznie w dniu i o godzinie ustalonej przy jego tworzeniu - otwieraniu.

W zależności od konfiguracji otwarte polowania można samemu zakończyć jeszcze przed ustalonym w systemie (2) (7) czasem zakończenia polowania.

 

Gdy w systemie jest ustawione automatyczne zakończenie polowania po określonym czasie, to należy pamiętać żeby przed upływem tego czasu wszystkie odstrzały były już wprowadzone. System pozwala na ustawienie automatycznego zakończenia w zakresie od 1-nej minuty do 720-stu minut (12h) po upływie terminu wynikającego z danych o otwartym polowaniu.

Po wprowadzeniu zwierzyny, dodatkowych zdęć i wszystkich uwag otwarte polownie można zamknąć (zatwierdzić) klikając w przycisk "Zakończ polowanie".

Informacje jakich wymaga system od nas aby zakończyć polowanie:

  • data zakończenia
  • czas zakończenia
  • ilość strzałów
  • uwagi

Zamykając polowanie samemu system zapyta nas o czas zakończenia, w przypadku gdy zapisany w systemie czas zakończenia będzie przyszły, system zaproponuje jego aktualizację. Dodatkowo przy zamykaniu polowania należy podać ilość oddanych strzałów oraz można dodać swoje uwagi.

Po zakończeniu polowania system poinformuje nas o udanej operacji komunikatem "Zakończono polowanie". Polowanie zniknie z listy otwartych polowań, a będzie jedynie dostępne z głównego menu "Moje Polowania".


(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół powinni skontaktować się ze swoim Zarządem Okręgowym. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązują od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego.