UWAGA !!!
Nasza specjalna oferta dla Myśliwych Lekarzy i Wszystkich Zaprzyjaźnionych Lekarzy!
jHIS.eu
Kompletny sysytem z e-receptą, gabinetem na tablecie lub telefonie, darmową bazą leków aktualizowaną codziennie i wiele innych funkcjonalności dla praktyk lekarskich, NZOZ i Szpitali.
Wysyłając maila ze strony jHIS.eu wpisz KOD PROMOCJI: PZŁ EKEP™
Zapraszamy i Darz Bór

Wybór mapy obwodu i zapisywanie ustawień

Simulator Screen Shot - iPhone 8 - 2019-07-13 at 21.08.08.png

Aplikacja PZŁ EKEP™ pozwala na zapisywanie ustawień wyświetlania map obwodów łowieckich Koła.

Wchodząc w menu aplikacji "Obwody łowieckie" aplikacja wyświetla pierwszą zapamiętaną mapę, czyli mapę ostatnio wybranego obwodu i zapisanego przyciskiem "zapisz ustawienia mapy".

Aby wybrać nową mape obowdu należy nacisnąć przycisk menu znajdujacy się na górze, po prawej stronie mapy. Wybranie przycisku powoduje pojawienie się ekranu "Opcji mapy" gdzie można skonfigurować ustawienia i je zapisać.

Na samej górze "Opcji mapy" znajdziemy menu wyboru mapy obwodu. Wybierając obwód z listy ustalamy aktywną mapę. Doadtkowo, na wybranej mapie możemy oznaczyć:

  • lokalizację rewirów uprzednio skonfigurowanych w Systemie dla Kół (2) (7),
  • swoją lokalizację,
  • lokalizację swojego pojazdu wykorzystującą połozenie telefonu do jej oznaczenia
  • lokalizację pojazdu z wykorzystaniem DONGLA TTS BOX podłączonego do złącza serwisowego OBDII w samochodzie, a skonfigurowanego w Systemie dla Kół (2) (7) do wykorzystania w Kole,
  • lokalizacje wybranych rejestrów uprzednio skonfigurowanych w Systemie dla Kół (2) (7)

 


(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół powinni skontaktować się ze swoim Zarządem Okręgowym. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązują od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego.