UWAGA !!!
Nasza specjalna oferta dla Myśliwych Lekarzy i Wszystkich Zaprzyjaźnionych Lekarzy!
jHIS.eu
Kompletny sysytem z e-receptą, gabinetem na tablecie lub telefonie, darmową bazą leków aktualizowaną codziennie i wiele innych funkcjonalności dla praktyk lekarskich, NZOZ i Szpitali.
Wysyłając maila ze strony jHIS.eu wpisz KOD PROMOCJI: PZŁ EKEP™
Zapraszamy i Darz Bór

Wgląd do EKEP dla upoważnionych służb

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

,PZŁ Exchange™
System do wymiany informacji pomiędzy Kołami Łowieckimi, a zainteresowanymi i uprawnionymi.

art. 42b, ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
"Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego."

Koła korzystające z aplikacji PZŁ EKEP™ mają możliwość udostępnienia danych elektronicznej książki ewidencji polowań osobom z poza PZŁ zgodnie z art. 42b,  ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
 
Osoby zainteresowane muszą zarejestrować się na stronie https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange a następnie złożyć wniosek o udostępnienie danych PZŁ EKEP™ dla wybranego obwodu.
 
W Systemie dla Kół (2) pokaże się wówczas informacja o wniosku z możliwością jego zaakceptowania lub odrzucenia. Lista wniosków jest widoczne po wybraniu z menu->Wnioski PZŁ Exchange.
 
Po akceptacji osoby będą miały dostęp na bieżąco do PZŁ EKEP™ danego obwodu.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (0.3 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół powinni skontaktować się ze swoim Zarządem Okręgowym. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązują od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego.