UWAGA !!! UŻYTKOWNICY iOS wersja 17

Aplikacja PZŁ EKEP™ przestała działać po aktualizacji z iOS 16 na iOS 17, w związku z tym zapraszamy do pobrania wersji jEKEP™ z AppStore tutaj

UWAGA !!! UŻYTKOWNICY Androda

Aplikacja PZŁ EKEP™ nie będzie już rozwijana równierz na Androida,
Google 1 września 2023 oficjalnie zablokował deweloperom możliwość publikacji aplikacji dla starszych wersji systemów. Na szczęscie jeszcze nie zablokował możliwości ich uruchamiania użytkownikom.
Na wszelki wypadek proponujemy zainstalowanie wersji jEKEP™ do pobrania tutaj. Na telefonie można mieć jednocześnie PZŁ EKEP™ oraz jEKEP™


UWAGA !!!

Niestety prace nad ułatwieniem rejestracji nowych mysliwych i Kół wymagają więcej testów - ale się spieszymy.
Rejestracja dla kół którym udało się zrobić eksport danych działa, prosimy spróbować...tutaj.

Nowy system ma nową strutkurę danych, w związku z tym w przypadku, gdyby okazało się, że w trakcie importu pojawi się błąd prosimy o zrobienie zdjęcia ekranu i przesłanie go na info@ekep.eu. Po porawieniu struktury danych poinformujemy i będzie można ponowić import.


Do system.ekep.eu bedą mieli dostęp wyłącznie myśliwi.
Gwarantujemy normalne biznesowe podejście, wzajemny szacunek oraz poszanowanie prawa do prywatności i własności.


Wgląd do EKEP™ dla upoważnionych służb

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

,PZŁ Exchange™
System do wymiany informacji pomiędzy Kołami Łowieckimi, a zainteresowanymi i uprawnionymi.

art. 42b, ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
"Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego."

Koła korzystające z aplikacji PZŁ EKEP™ mają możliwość udostępnienia danych elektronicznej książki ewidencji polowań osobom z poza PZŁ zgodnie z art. 42b,  ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
 
Osoby zainteresowane muszą zarejestrować się na stronie https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange a następnie złożyć wniosek o udostępnienie danych PZŁ EKEP™ dla wybranego obwodu.
 
W Systemie dla Kół (2) pokaże się wówczas informacja o wniosku z możliwością jego zaakceptowania lub odrzucenia. Lista wniosków jest widoczne po wybraniu z menu->Wnioski PZŁ Exchange.
 
Po akceptacji osoby będą miały dostęp na bieżąco do PZŁ EKEP™ danego obwodu.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (0.3 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.