Źle odpisałem zwierzynę, dzik miał być na odstrzał sanitarny, a został zapisany jako planowy, w jaki sposób mogę dokonać korekty w systemie ?

Źle odpisałem zwierzynę, dzik miał być na odstrzał sanitarny, a został zapisany jako planowy, w jaki sposób mogę dokonać korekty w systemie ?

Przy rozliczaniu polowania indywidualnego w Systemie dla Kół (2), na etapie tworzenia protokołu z polowania Łowczy ma możliwość zmiany wprowadzonych przez myśliwego zapisów przed jego zatwierdzeniem.

W sytuacji gdy myśliwy pomyłkowo, dzika, który miał być na odstrzał sanitarny odpisał jako odstrzał planowy to przy rozliczaniu polowania można dodać upoważnienie sanitarne myśliwego, a następnie dodać pozyskanie na to upoważnienie.

Należy jednak pamiętać o usunięciu wpisanych odstrzałów z pomylonego upoważnienia.


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.