Ustawianie PIN'u lub jego resetowanie

  • UWAGA!
    Ze względów bezpieczeństwa system nie potrafi odtworzyć PIN'u. Zagubiony PIN moze być jedynie zresetowany i zastąpiony nowym.

EKRAN DEFINIOWANIA PINSimulator Screen Shot - iPhone 5s - 2018-06-20 at 20.12.14.png

Aby ułatwić dostęp do aplikacji możesz logować się do niej za pomocą unikalnego pinu.

Przy pierwszym poprawnym zalogowaniu się do aplikacji PZL EKEP™ system proponuje ustawienie PIN'u, który uprości proces logowania do aplikacji.

Od tej pory każde wyjście z aplikacji, lub nie korzystanie z niej przez więcej niż 60 sekund będzie przywoływało na ekran prośbę o wpisanie pinu lub jego zresetowanie.

Od wersji aplikacji 1.6.6 istnieje mozliwość zmiany czasu bezczynności aplikacji na 30 minut. W tym celu należy w głównym menu aplikacji przejść do menu ustawienia, wybrać "Czas do wylogowania (min)" i ustawić 30 minut.

W sytuacji gdy zapomnimy PIN to co możemy zrobić to jedynie go zresetować i ustawić ponownie. Mechnaizmy bezpieczeństwa stosowane w jPALIO™ i naszych aplikacjach uniemożliwiają w praktyce odzyskanie utraconych haseł. Po naciśnięciu przycisku "zresetuj pin", system ponownie poprosi nas o zalogowanie się loginem i hasłem, a nastepnie o ustawienie nowego PIN'u.

 

 


(1) akutalne wersje aplikacji jEKEP™

Aktualnie dostępna jest wersja 1.16-nu aplikacji na urządzenia Android, oraz wersja 1.10.Xi na system iOS. Wersja 1.10.Xi na iOS udostepniona jest też poprzez aplikację Testflight.
Rejestracja do grupy testerów PZŁ jEKEP testflight jest możliwa w systemie dla Kół Łowieckich, zapraszamy.

jEKEP™ wersja Android

jEKEP™ wersja iOS