UWAGA !!! UŻYTKOWNICY iOS wersja 17

Aplikacja PZŁ EKEP™ przestała działać po aktualizacji z iOS 16 na iOS 17, w związku z tym zapraszamy do pobrania wersji jEKEP™ z AppStore tutaj

UWAGA !!! UŻYTKOWNICY Androda

Aplikacja PZŁ EKEP™ nie będzie już rozwijana równierz na Androida,
Google 1 września 2023 oficjalnie zablokował deweloperom możliwość publikacji aplikacji dla starszych wersji systemów. Na szczęscie jeszcze nie zablokował możliwości ich uruchamiania użytkownikom.
Na wszelki wypadek proponujemy zainstalowanie wersji jEKEP™ do pobrania tutaj. Na telefonie można mieć jednocześnie PZŁ EKEP™ oraz jEKEP™


UWAGA !!!

Niestety prace nad ułatwieniem rejestracji nowych mysliwych i Kół wymagają więcej testów - ale się spieszymy.
Rejestracja dla kół którym udało się zrobić eksport danych działa, prosimy spróbować...tutaj.

Nowy system ma nową strutkurę danych, w związku z tym w przypadku, gdyby okazało się, że w trakcie importu pojawi się błąd prosimy o zrobienie zdjęcia ekranu i przesłanie go na info@ekep.eu. Po porawieniu struktury danych poinformujemy i będzie można ponowić import.


Do system.ekep.eu bedą mieli dostęp wyłącznie myśliwi.
Gwarantujemy normalne biznesowe podejście, wzajemny szacunek oraz poszanowanie prawa do prywatności i własności.


Zanim się zalogujesz....

 • UWAGA!
  "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” wypełniony i podpsiany wraz z oświadczeniem i upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych można wysłać na adresy pzlow@pzlow.pl i macierzystego Zarządu Okregowego.

Nadawanie uprawnień dla uzytkowników PZŁ EKEP™ w Systemie dla Kół (2)

Zanim zalogujesz się do aplikacji sprwadź czy masz nadane uprawnienia w Systemie dla Kół (2).

System dla Kół (2) łowieckich stworzony jest w technologii jPALIO™, jedną z jej ważnych cech jest mechanizm ochrony i kontroli dostępu do danych oparty o wbudowane zarządzanie regionami, rolami i przywilejami.

Technologia ról w regionach opartych o przywileje została zaprojektowana w 2002 roku, a wdrożona i sprawdzona między innymi przy sprzedaży usług Pakiet tp 30/60 oraz usługi NEOSTRADY w Polsce. Przez prawie 11 lat, codziennie mechanizm ten zarządzał w 5 tysiącach punktów sprzedażowych pracą 25 tysięcy pracowników firmy Telekomunikacja Polskia, a następnie ORANGE™.

Doświadczenia te zostały wykorzystane przy budowie Systemu dla Kół (2), gdzie każdy z użytkowników ma przypisaną rolę, aby móc bez ograniczeń korzystać z aplikacji PZŁ EKEP™.

Administrator w kole, które zdecydowało się na uruchomienie PZŁ EKEP™ dodając nowego myśliwego, który jest członkiem koła nadaje mu rolę "Myśliwy".  Wszyscy członkowie koła posiadający rolę "Myśliwy", mają automatycznie dostęp do PZŁ EKEP™.

W przypadku gdy chcemy zaprosić gości na polowanie, musimy się upewnić, że są oni użytkownikami systemu. W przypadku myśliwych niestowarzyszonych, którzy nie są użytkownikami Systemu dla Kół (2) dostęp do systemu może być uruchomiony przez Administratora Koła (rola "Administrator KŁ") lub Administratora Zarządu Okręgowego (rola "Administrator ZO").

Jeżeli myśliwy ma dostęp tylko do koła "X" (ma rolę "Mysliwy" w kole "X") i zostanie mu wystawione upoważnienie  do koła "Y" (w którym  nie ma żadnej roli) to po zalogowaniu będzie mógł się zapisać na polowanie również do koła "Y". Nie będzie mógł natomiast zapisać/dokonać zmian w polowaniach innych myśliwych z koła "Y" - ma dostęp do edycji tylko swojego polowania.

Dodając rolę "Użytkownik EKEP" w kole "Y", zostaje nam dodana możliwość dokonywania zapisu/zamian w polowaniach również innych myśliwych.

 

Opis ról w Systemie dla Kół (2) 

 • CMS_KL - możliwość utworzenia informacji która zostanie wyświetlona członkom koła po zalogowaniu do koła
 • Gospodarz obwodu - dostęp do czynności gospodarczych, zarządzania urządzeniami oraz zdarzeń w obwodach
 • Kandydat -
 • Komisja rewizyjna - możliwość podglądu danych potrzebnych komisji rewizyjnej: zestawienia czynnoś gospodarczych, podgląd polowań indywidualnych i zbiorowych oraz wszystkoch raportów do nich.
 • Łowczy - wydawanie upoważnień, planowanie polowań zbiorowych, rozliczanie polowań, raporty, szkody łowieckie, plany roczne, plany wieloletnie, zdarzenia w obwodzie(np: złapanie kłusownika, upadek zwierzyny), przeglądanie myśliwych i kandydatów, przeglądanie danych koła oraz zmian ustawień, dostęp do sekretariatu, ŁOW1 załączniki, zmiana granic obwodów, edycja rewirów polowań, zarządzanie urządzeniami łowieckimi, czynności gospodarcze
 • Myśliwy - EKEP, dostęp do własnych danych, możliwość podglądu polowań, czynności gospodarczych, kar, odznaczeń , trofeów, zwierząt, składek, funkcji, kwalifikacji. Podgląd polowań zbiorowych oraz zapis na nie jeżeli zezwolił na to łowczy, podgląd planu obwodu, rejestrów, rewirów.
 • Prezes - zestawienie czynności gospodarczych, raporty, podgląd danych myśliwych i kandydatów, podgląd planów rocznych, podgląd zdarzeń, podgląd urządzeń łowieckich, podgląd danych polowań zbiorowych i indywidualnych, zestawienie składek zadłużenia i nadpłaty, podgląd szkód łowieckich
 • Sekretarz - zarządzanie myśliwymi i kandydatami, zaradzanie danymi koła łowieckiego, dostęp do sekretariatu, ŁOW1, raporty, podgląd planów rocznych, zestawienie czynności gospodarczych
 • Skarbnik - przyjmowanie składek, ŁOW1, rozliczenie finansowe polowań, podgląd planów rocznych, konfiguracja składek, dostęp do czynności gospodarcze oraz ich rozliczenie
 • Strażnik Łowiecki - Rola strażnika koła łowieckiego
 • Szacujący szkodę - możliwość szacowania szkód
 • Użytkownik EKEP - Dostęp do modułu EKEP
 • V-ce łowczy - wydawanie upoważnień, planowanie polowań zbiorowych, rozliczanie polowań, raporty, szkody łowieckie, plany roczne, plany wieloletnie, zdarzenia w obwodzie(np: złapanie kłusownika, upadek zwierzyny), przeglądanie danych koła oraz zmian ustawień, dostęp do sekretariatu, ŁOW1 załączniki, edycja rewirów polowań, zarządzanie urządzeniami łowieckimi, czynności gospodarcze - zestawienie. podgląd danych myśliwych i kandydatów.
 • V-ce prezes -
   

 

UWAGA!

Aplikacja PZŁ EKEP™ Wymaga do zalogowania się i poprawnej pracy połączenia z serwerem systemu dla Kół. Połączenie z serwerem jest sygnalizowane zieloną kropką na stronie logowania.

 

 

Wniosek o dostęp do SYSTEMU KŁ (0.1 MB application/pdf) Oświadczenie dotyczące danych osobowych (0.1 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.