Ustawianie PIN'u lub jego resetowanie

  • UWAGA!
    Ze względów bezpieczeństwa system nie potrafi odtworzyć PIN'u. Zagubiony PIN moze być jedynie zresetowany i zastąpiony nowym.

EKRAN DEFINIOWANIA PINSimulator Screen Shot - iPhone 5s - 2018-06-20 at 20.12.14.png

Aby ułatwić dostęp do aplikacji możesz logować się do niej za pomocą unikalnego pinu.

Przy pierwszym poprawnym zalogowaniu się do aplikacji PZL EKEP™ system proponuje ustawienie PIN'u, który uprości proces logowania do aplikacji.

Od tej pory każde wyjście z aplikacji, lub nie korzystanie z niej przez więcej niż 60 sekund będzie przywoływało na ekran prośbę o wpisanie pinu lub jego zresetowanie.

Od wersji aplikacji 1.6.6 istnieje mozliwość zmiany czasu bezczynności aplikacji na 30 minut. W tym celu należy w głównym menu aplikacji przejść do menu ustawienia, wybrać "Czas do wylogowania (min)" i ustawić 30 minut.

W sytuacji gdy zapomnimy PIN to co możemy zrobić to jedynie go zresetować i ustawić ponownie. Mechnaizmy bezpieczeństwa stosowane w jPALIO™ i naszych aplikacjach uniemożliwiają w praktyce odzyskanie utraconych haseł. Po naciśnięciu przycisku "zresetuj pin", system ponownie poprosi nas o zalogowanie się loginem i hasłem, a nastepnie o ustawienie nowego PIN'u.

 

 


(1) akutalne wersje systemu PZŁ EKEP™

Aktualnie dostępna jest wersja 1.8.3 aplikacji na urządzenia Android, oraz wersja 1.8.2 na system iOS. Wersja 1.8.3.2 na iOS udostepniona jest poprzez aplikację Testflight.
Rejestracja do grupy testerów PZŁ EKEP testflight jest możliwa w systemie dla Kół Łowieckich, zapraszamy. Wersja aplikacji 1.8.3 jest też dostępna dla użytkowników telefonów korzystających z HUAWEI AppGallery.

PZŁ jEKEP™ wersja Android

PZŁ jEKEP™ wersja iOS

PZŁ EKEP wersja HUAWEI AppGallery