Wykreślenie otwartego polowania

  • UWAGA!
    Polowanie można wykreslić tylko w sytuacji gdy jeszcze nie zostało rozpoczęte.

Simulator Screen Shot - iPhone XR - 2019-02-10 at 16.32.10.png

Otwarte polowanie, które się ropoczeło nie może być wykreślone, można je jedynie zakończyć. Ropoczęcie otwartego polowania następuje auotmatycznie w dniu i o godzinie ustalonej przy jego tworzeniu.

Polowanie można wykreslić tylko w sytuacji gdy jeszcze nie zostało rozpoczęte - czyli przed terminem wpisanym w PZŁ EKEP™. Po przekroczeniu godziny/daty rozpoczęcia polowania nie można go wykreślić (anulować).

Aby anulować polowanie należy znaleźć wpis w PZŁ EKEP™ i po przejściu do edycji kliknąć w "Wykreśl polowanie". Wykreślone polowanie będzie widoczne w module EKEP Systemu dla Kół (2) i w aplikacji PZŁ EKEP™ przekreśloną czcionką.

Otwartego polowania, które się rozpoczeło nie można wykreślić (anulować), można je jedynie zakończyć.


(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół powinni skontaktować się ze swoim Zarządem Okręgowym. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązują od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego.