Wykreślenie otwartego polowania

  • UWAGA!
    Polowanie można wykreslić tylko w sytuacji gdy jeszcze nie zostało rozpoczęte.

Simulator Screen Shot - iPhone XR - 2019-02-10 at 16.32.10.png

Otwarte polowanie, które się ropoczeło nie może być wykreślone, można je jedynie zakończyć. Ropoczęcie otwartego polowania następuje auotmatycznie w dniu i o godzinie ustalonej przy jego tworzeniu.

Polowanie można wykreslić tylko w sytuacji gdy jeszcze nie zostało rozpoczęte - czyli przed terminem wpisanym w PZŁ EKEP™. Po przekroczeniu godziny/daty rozpoczęcia polowania nie można go wykreślić (anulować).

Aby anulować polowanie należy znaleźć wpis w PZŁ EKEP™ i po przejściu do edycji kliknąć w "Wykreśl polowanie". Wykreślone polowanie będzie widoczne w module EKEP Systemu dla Kół (2) i w aplikacji PZŁ EKEP™ przekreśloną czcionką.

Otwartego polowania, które się rozpoczeło nie można wykreślić (anulować), można je jedynie zakończyć.


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep