UWAGA !!! UŻYTKOWNICY iOS wersja 17

Aplikacja PZŁ EKEP™ przestała działać po aktualizacji z iOS 16 na iOS 17, w związku z tym zapraszamy do pobrania wersji jEKEP™ z AppStore tutaj

UWAGA !!! UŻYTKOWNICY Androda

Aplikacja PZŁ EKEP™ nie będzie już rozwijana równierz na Androida,
Google 1 września 2023 oficjalnie zablokował deweloperom możliwość publikacji aplikacji dla starszych wersji systemów. Na szczęscie jeszcze nie zablokował możliwości ich uruchamiania użytkownikom.
Na wszelki wypadek proponujemy zainstalowanie wersji jEKEP™ do pobrania tutaj. Na telefonie można mieć jednocześnie PZŁ EKEP™ oraz jEKEP™


UWAGA !!!
.
Aby zarejestrować Koło Łowieckie tylko w oparciu o NIP kliknij... tutaj
Rejestracja dla kół którym udało się zrobić eksport danych działa, prosimy spróbować...tutaj.

Nowy system ma nową strutkurę danych, w związku z tym w przypadku, gdyby okazało się, że w trakcie importu pojawi się błąd prosimy o zrobienie zdjęcia ekranu i przesłanie go na info@ekep.eu. Po porawieniu struktury danych poinformujemy i będzie można ponowić import.

Pracujemy nad automatyzacją przenoszenia danych.

Do system.ekep.eu bedą mieli dostęp wyłącznie myśliwi.
Gwarantujemy normalne biznesowe podejście, wzajemny szacunek oraz poszanowanie prawa do prywatności i własności.


Zapis myśliwych

  • UWAGA!
    Przed przystąpieniem do zapisu na polowanie należy się upewnić, że mamy wystawione w Systemie dla Kół (2) upoważnienia

Simulator Screen Shot - iPhone 5s - 2018-06-20 at 20.12.46.png

Zapisu na polowanie można dokonać nie wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem polowania i najpóźniej z chwilą rozpoczęcia polowania.

Aby rozpocząć zapis na polowanie klikamy na głównym ekranie w ikonę strzelca "zapis na polowanie"

Pełna lista kroków niezbędnych do zapisania się na polowanie zaczyna się od wyboru, czy zapisujemy siebie, innego myśliwego czy myśliwego dewizowego.

Jeżeli zapisujemy się sami na polowanie, to w aplikacji rozpoczynamy od wybrania pozwolenia. Po wybraniu pozwolenia możemy zdecydować o rewirze w którym chemy polować bądź miejscu np. konkretnej ambonie.

Kolejnym etapem jest ustalenie daty rozpoczęcia polowania i planowanej godziny. Godzina rozpoczęcia polowania jednoznacznie ustala nam moment od którego możemy dokonywać wpisów pozyskań (5).

Błędne, nieuważne podanie godziny rozpoczęcia polowania może utrudnić korzystanie z aplikacji. Aplikacja w miarę możliwości zasugeruje zmianę terminu.

W zależności od konfiguracji naszego Koła (7) aplikacja może wymagac od nas podania przewidywanej godziny i terminu zakończenia polowania.


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(5) aplikacja PZŁ EKEP™ kontroluje następstow zdarzeń i wpisów

Wszystkie zdarzenia konfigurowane i/lub zapisywane w aplikacji PZŁ EKEP™ sa oznaczane znacznikiem czasu.

Przy próbach omyłkowo wpisanych danych na temat godziny pozyskania, zakończenia polowania lub innych, które mają odniesienie do kalendarza i upływu czasu system wraz z aplikacją zareagują odpowiednim komentarzem i mogą uniemożliwić zapis danych.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep