Wybór rewiru i miejsca do polowania

  • UWAGA!
    Przed przystąpieniem do zapisu na polowanie należy się upewnić, że mamy wystawione w Systemie dla Kół (2) upoważnienia

Simulator Screen Shot - iPhone XR - 2019-01-10 at 19.40.34.png

Konfiguracja obwodu w Systemie dla Kół (2) decyduje o możliwości wyboru miejsca i rewiru polowania

Wybór upoważnienia jednoznacznie określa nam obwód w którym będziemy prowadzić polowanie. W zależności od konfiguracji obwodu w systemie pojawia się nam lista rewirów i/lub miejsc do polowania. Rewiry polowań dodaje się w Systemie dla Kół (2) w Obwłody Łowieckei -> utwórz nowy rewir. Każdy z rewirów może być wyłączony z EKEP poprzez wybranie przycisku Zablokuj dla EKEP. Ponowne udostępnienie rewiru odbywa się po kliknięciu przycisku Odblokuj dla EKEP.

Powiązania miejsca polowań z rewirami w obwodach, podobnie jak rewirów z obwodami, równierz dokonuje się w Systemie dla Kół (2). Konfigurację rejestrów Koła można znaleść w menu rejestry systemu dla kół (2). Możliwość dodania nowego rejestru pojawia się po wybraniu z menu Rejestry->Dodaj rejestr. Dodając rejestr konfigurujemy jego typ i w zależności od niego pełni on inną rolę w systemie.

Przy zapisie na polowanie w zależności od konfiguracji można lub nie można jednocześnie zapisać się na rewir i na miejsce polowania. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dla danego rewiru zdefiniowano miejsce polowania "Inne".

Wybranie przy konfiguracji typ rejestru "Inne" i przypisanie takiego miejsca polowania do wybranego rewiru, daje możliwość wybrou jednocześnie rewiru i miejsca polowania. Przy wybraniu miejsca polowania w rewirze "Inne" aplikacja umożliwia myślwemu wpisanie dowlnego opisu miejsca polowania. Zajęte rewiry są w aplikacji oznaczone jako #zajęte#.

Miejsca, ani rewiru polowania nie trzeba zwalniać - zostają automatycznie zwolnione wraz z datą zakończenia polowania.

 


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.