Zapis na polowanie - wpis w PZŁ EKEP™

  • UWAGA!
    Przed przystąpieniem do zapisu na polowanie należy się upewnić, że mamy wystawione w Systemie dla Kół (2) upoważnienia

Strona główna aplikacji PZŁ EKEP z widoczną ikona "Moje polowania"

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól można zapisać dane.

Poprawne wypełnienie danych i poprawne zapisanie ich przez system potwierdzane jest komunikatem o dodaniu nowego wpisu w PZŁ EKEP.

Od tej pory polowanie można kontrolować wchodząc do niego przez ikonę "Moje Polowania" ze strony głównej, lub poprzez menu i zakładkę "Aktualne polowania" lub zakładkę "Moje polowania".

Polowania prezentowane przez aplikację po wybraniu zakładki w menu->"Moje polowania" prezentuje wszystkie polowania te otwarte i te zakończone.


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.