Zapis na polowanie - wpis w PZŁ EKEP™

  • UWAGA!
    Przed przystąpieniem do zapisu na polowanie należy się upewnić, że mamy wystawione w Systemie dla Kół (2) upoważnienia

Strona główna aplikacji PZŁ EKEP z widoczną ikona "Moje polowania"

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól można zapisać dane.

Poprawne wypełnienie danych i poprawne zapisanie ich przez system potwierdzane jest komunikatem o dodaniu nowego wpisu w PZŁ EKEP.

Od tej pory polowanie można kontrolować wchodząc do niego przez ikonę "Moje Polowania" ze strony głównej, lub poprzez menu i zakładkę "Aktualne polowania" lub zakładkę "Moje polowania".

Polowania prezentowane przez aplikację po wybraniu zakładki w menu->"Moje polowania" prezentuje wszystkie polowania te otwarte i te zakończone.


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół powinni skontaktować się ze swoim Zarządem Okręgowym. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązują od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego.