Zapis na polowanie - wpis w PZŁ EKEP™

  • UWAGA!
    Przed przystąpieniem do zapisu na polowanie należy się upewnić, że mamy wystawione w Systemie dla Kół (2) upoważnienia

Strona główna aplikacji PZŁ EKEP z widoczną ikona "Moje polowania"

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól można zapisać dane.

Poprawne wypełnienie danych i poprawne zapisanie ich przez system potwierdzane jest komunikatem o dodaniu nowego wpisu w PZŁ EKEP.

Od tej pory polowanie można kontrolować wchodząc do niego przez ikonę "Moje Polowania" ze strony głównej, lub poprzez menu i zakładkę "Aktualne polowania" lub zakładkę "Moje polowania".

Polowania prezentowane przez aplikację po wybraniu zakładki w menu->"Moje polowania" prezentuje wszystkie polowania te otwarte i te zakończone.


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.