Wybór pozwolenia

  • UWAGA!
    Przed przystąpieniem do zapisu na polowanie należy się upewnić, że mamy wystawione w Systemie dla Kół (2) upoważnienia

Simulator Screen Shot - iPhone XR - 2019-01-10 at 19.39.55.png

W zależności od wybranego pozwolenia będziemy mieli do dyspozycji inne rewiry czy miejsca...

Wydawanie upoważnień dla myśliwych z koła, gości i myśliwych dewizowych znajduje się w Systemie dla Kół (2), w menu home->polowanie indywidualne->wydanie upoważnienia do polowania.

Myśliwy zapisując się samemu na polowanie widzi w aplikacji wszystkie swoje pozwolenia, które zostały mu wydane. Oznaczenie, któregokolwiek z widocznych pozwoleń rozpoczyna etap zapisu.

W przypadku, gdy chcemy zapisać na polowanie innego myśliwego lub dewizowca aplikacja pokaże nam ich upoważnienia.

W zależności od danego pozwolenia do wyboru mogą być inne rewiry i/lub miejsca polowania. O tym, jakie są możliwości do wyboru, decyduje zarząd koła, a administrator koła je konfiguruje w Systemie dla Kół (2). Istniejący mechanizm konfiguracji obwodów i rejestrów umożliwa bardzo precyzyjne zdefiniowanie rewirów czy miejsc.

Jeżeli po wybraniu dowolnego upoważnienia zapisywanej osoby, któreś z pozostałych zostanie podświetlone, oznaczać to będzie, że możliwe pozyskania nie mogą być łączone z pozyskaniami z podświetlonych pozwoleń. Podślwietlenie jest jednoznaczne z zablokowaniem możliwości dodania pozowolenia.


 

 


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.