Wybór pozwolenia

  • UWAGA!
    Przed przystąpieniem do zapisu na polowanie należy się upewnić, że mamy wystawione w Systemie dla Kół (2) upoważnienia

Simulator Screen Shot - iPhone XR - 2019-01-10 at 19.39.55.png

W zależności od wybranego pozwolenia będziemy mieli do dyspozycji inne rewiry czy miejsca...

Wydawanie upoważnień dla myśliwych z koła, gości i myśliwych dewizowych znajduje się w Systemie dla Kół (2), w menu home->polowanie indywidualne->wydanie upoważnienia do polowania.

Myśliwy zapisując się samemu na polowanie widzi w aplikacji wszystkie swoje pozwolenia, które zostały mu wydane. Oznaczenie, któregokolwiek z widocznych pozwoleń rozpoczyna etap zapisu.

W przypadku, gdy chcemy zapisać na polowanie innego myśliwego lub dewizowca aplikacja pokaże nam ich upoważnienia.

W zależności od danego pozwolenia do wyboru mogą być inne rewiry i/lub miejsca polowania. O tym, jakie są możliwości do wyboru, decyduje zarząd koła, a administrator koła je konfiguruje w Systemie dla Kół (2). Istniejący mechanizm konfiguracji obwodów i rejestrów umożliwa bardzo precyzyjne zdefiniowanie rewirów czy miejsc.

Jeżeli po wybraniu dowolnego upoważnienia zapisywanej osoby, któreś z pozostałych zostanie podświetlone, oznaczać to będzie, że możliwe pozyskania nie mogą być łączone z pozyskaniami z podświetlonych pozwoleń. Podślwietlenie jest jednoznaczne z zablokowaniem możliwości dodania pozowolenia.


 

 


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.