Dodawanie wpisu o pozyskaniu

Dodawanie wpisu o odstrzale

Po wybraniu polowania można rozpocząć dodawanie informacji o pozyskaniu...

W otwartym polowaniu wybieramy przycisk "Dodaj zwierzynę", aplikacja wyśwletla nam ekran "Dodaj odstrzał" z informacjami na temat pozyskania.

Na podstawie informacji z pozwolenia/pozwoleń (7) system automatycznie przygotowuje listę wyboru możliwej do wpisu zwierzyny.

W zależności od wybranej zwierzyny mamy możliwość wprowadzenia innych danych na temat odstrzału.

Jeżeli przy konfiguracji (7) PZŁ EKEP™ wybrano konieczność liwych wyborów. Przykladowo, przy odstrzale np. Jagnięcia Muflona mamy możliwość oznaczenia "Czy samiec ?", ale już przy odstrzale Tryka Muflona, wybieramy jedynie przeznaczenie.

Dodatkowo aplikacja pozwala na dodanie informacji na temat pozycji geograficznej pozyskana - ma to szczególne znaczenie `przy odstrzałach sanitarnych.


(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep