Edycja pozyskania - dodawanie zdjęcia

Screenshot_20190201-135752_PZŁ EKEP.jpg

Do każdego pozyskania możemy dodać zdjęcie.

Wpisany odstrzał do mementu zakończenia polowania możemy edytować, do otwartego polowania jak i konkretnego pozyskania zawsze możemy dodać zdjęcie.

Dodając zdjęcie system prosi o wybranie typu zdjęcia jakie chcemy dodać. Aktualnie są dostępne cztery typy zdjęcia;

  • "Inne"
  • "Rejestry"
  • "Kwit"
  • "Odstrzał"

Zdjęcia dodane przy pozyskaniu wyświetlane są z przedrostkiem określającym zwierzynę z pozyskania, zdjęcia dodane przy otwartym polowaniu widoczne są bez nazwy pozyskania.