Edycja pozyskania - dodawanie zdjęcia

  • UWAGA!
    Aby nasze zdjęcie było widoczne dla innych myśliwych musimy to skonfigurować w Systemie dla Kół (2)

Screenshot_20190201-135752_PZŁ EKEP.jpg

Do każdego pozyskania możemy dodać zdjęcie.

Wpisany odstrzał do mementu zakończenia polowania możemy edytować, do otwartego polowania jak i konkretnego pozyskania zawsze możemy dodać zdjęcie.

Dodając zdjęcie system prosi o wybranie typu zdjęcia jakie chcemy dodać. Aktualnie są dostępne cztery typy zdjęcia;

  • "Inne"
  • "Rejestry"
  • "Kwit"
  • "Odstrzał"

Zdjęcia dodane przy pozyskaniu wyświetlane są z przedrostkiem określającym zwierzynę z pozyskania, zdjęcia dodane przy otwartym polowaniu widoczne są bez nazwy pozyskania.

Standardowo dodane zdjęcie jest widoczne tylko dla łowczego i osoby która je dodała, Aby zdjęcie było widoczne dla innych myśliwych nalezy w systemie dla Kół (2) ,w menu home->Dane Koła->Konfiguracja Koła->EKEP przy parametrze "EKEP: pokazuj załączone zdjęcia wszystkim myśliwym" wybrać TAK.