ABONAMENT !!!
Na sezon 2023/2024 zostaje wprowadzony abonament za korzystanie przez Koło z modułu elektronicznej książki ewidencji polowań. Koła które zdecydują się przejść na książki ewidencji innych producentów prosimy o powiadomienie swoich członków i wyłączenie opcji korzystania z EKEP™. Ze wzgledu na prośby, ze strony Kół - Koła, które nie opłaciły abonamentu będą miały wyłączony dostęp do modułu EKEP™ w nocy z 3 na 4 kwietnia 2023.
Dla Kół, które opłaciły abonament mamy informację, że będziemy pracowali nad możliwością formalnego przywrócenia niektórych funkcjonalności zablokowanych przez ZG PZŁ. W związku z tym prośba o zgłaszanie sytuacji, gdzie funkcjonalności, które są zgodne z prawem oraz ustawą, a zostały zablokowane, pomimo tego, że powinny o tym decydować Zarządy Kół

UWAGA !!!
Jest możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich (System KŁ) w formie elektronicznej.
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem i upoważnieniem dostępny... tutaj
Zapraszamy i Darz Bór!
Pamiętajmy, że wszelkie uwagi czy nowe pomysły dotyczące funkcjonalności aplikacji czy Systemu dla Kół można zgłaszać poprzez mechanizm "DODAJ ZGŁOSZENIE" lub maile info@ekep.eu

Odpowiedzi na niektóre z nurtujacych pytań można znaleść w FAQ - pytania, odpowiedzi i filmy
.

Jak wystawić faktury za strzeloną zwierzynę ?

FAQ wstęp

W Systemie dla Kół skarbnik może wystawiać faktury sprzedażowe dla kilku grup odbiorców

Aktualnie w systemie można wystawić faktury myśliwym za osdstrzał, za sprzedaż bezpośrednią, za sprzedaż do punktu skupu, za odstrzał sanitarny oraz za inne usługi świadczone lub towary sprzedawane przez Koło kontrahentom. Jedynie przy wystawianiu faktury myśliwym system wymaga skonfigurowania typu wpłaty - w przeciwnym wypadku faktura nie będzie mogła byc wystawiona ze wskazaniem na myśliwego a i on nie zobaczy jej na liście moje dane -> wpłaty.  

Aby wystawić fakturę myśliwemu z Systemu dla Kół (2) należy skonfigurować typ wpłaty jednorazowej w konfiguracji Koła w tym celu:

1. menu->wpłaty->konfiguracja należy dodać nowy typ wpłaty np. "za tusze" jako wpłatę jednorazową. Pod tą nazwą myśliwy będzie widział zobowiązanie jakie ma wpłacić - oczywiście będzie mógł też pobrać FV.

2. menu->koło łowieckie->konfiguracja koła->inne tu w drugim punkcie tj. "Typ wpłat" należy wybrać typ dodany w punkcie 1.

W menu->koło łowieckie->konfiguracja koła są też inne ustawienia domyślne, które można zmienić.

Po skonfigurowaniu aby wystawić fakturę myśliwemu wybieramy w menu->rozliczenie finansowe polowania->rachunki/faktury myśliwych->dodaj rachunek/fakturę. Pojawi się lista myśliwych, po wybraniu myśliwego pojawią się zatwierdzone tusze które nie zostały zafakturowane. Należy wypełnić wymagane pola i zaznaczyć tusze które mają trafić na fakturę.

 


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.