Jak dodać limit odstrzału sanitarnego dla obwodu

Limit na odstrzały sanitarne

Na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii wojewoda może zaktualizować wydane rozporządzenia w sprawie sanitarnego odstrzału dzików związanego z wystąpieniem ASF.

Każde z kół łowieckich ma określony limit zwierząt do odstrzału, które po odstrzeleniu muszą zostać przebadane pod kątem m.in. ASF.

Odstrzał może być prowadzony w systemie nakazowym. Myśliwi mogą za to otrzymywać pieniądze jeżeli jest określone w i zgodne z rozporządzeniem wojewody.

Aby Koło nie naraziło się na zarzut celowego przekraczania limitu ustalonego przez wojewodę w Systemie dla Kół (2), z poziomu menu -> Koło Łowieckie ->  konfiguracja Koła jest miejsce, gdzie konfigurjue się ilości pozyskań narzucone na obwód przez wojewode.


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.