Jak dodać limit odstrzału sanitarnego dla obwodu

Limit na odstrzały sanitarne

Na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii wojewoda może zaktualizować wydane rozporządzenia w sprawie sanitarnego odstrzału dzików związanego z wystąpieniem ASF.

Każde z kół łowieckich ma określony limit zwierząt do odstrzału, które po odstrzeleniu muszą zostać przebadane pod kątem m.in. ASF.

Odstrzał może być prowadzony w systemie nakazowym. Myśliwi mogą za to otrzymywać pieniądze jeżeli jest określone w i zgodne z rozporządzeniem wojewody.

Aby Koło nie naraziło się na zarzut celowego przekraczania limitu ustalonego przez wojewodę w Systemie dla Kół (2), z poziomu menu -> Koło Łowieckie ->  konfiguracja Koła jest miejsce, gdzie konfigurjue się ilości pozyskań narzucone na obwód przez wojewode.


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich.jEKEP™

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu.