Jak dodać limit odstrzału sanitarnego dla obwodu

Limit na odstrzały sanitarne

Na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii wojewoda może zaktualizować wydane rozporządzenia w sprawie sanitarnego odstrzału dzików związanego z wystąpieniem ASF.

Każde z kół łowieckich ma określony limit zwierząt do odstrzału, które po odstrzeleniu muszą zostać przebadane pod kątem m.in. ASF.

Odstrzał może być prowadzony w systemie nakazowym. Myśliwi mogą za to otrzymywać pieniądze jeżeli jest określone w i zgodne z rozporządzeniem wojewody.

Aby Koło nie naraziło się na zarzut celowego przekraczania limitu ustalonego przez wojewodę w Systemie dla Kół (2), z poziomu menu -> Koło Łowieckie ->  konfiguracja Koła jest miejsce, gdzie konfigurjue się ilości pozyskań narzucone na obwód przez wojewode.


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.