Co oznaczają w Systemie "do zafakturowania" oraz "zatwierdzony"

  • Co się stanie gdy fakturę dla myśliwego usunę?
  • Czy będę mógł nadać ten sam numer?
  • Czy zwierzyna z protokołów z usuniętej faktury powróci do ponownego wstawienia na fakturę?

Rozliczanie polowania stan "do zafakturowania" i "zatwierdzony"

Łowczy po rozliczeniu polowania w Systemie Dla Kół (2) przekazuje informację skarbnikowi "do zafakturowania", a Skarbnik rozliczając je "zatwierdza".

Łowczy rozliczając polowanie indywidualne zatwierdzając pozycje z upoważnień zmienia stan konkretnego polowania na "do zafakturowania". Stan "do zafakturowania" w praktyce oznacza, że rozliczenie polowania zostało przesłane do skarbnika.

Po zatwierdzeniu przez skarbnika otrzymanych informacji, stan polowania zmienia się na "zatwierdzony". Od tej pory Skarbnik może wystawić fakturę za zwierzynę.

Po zatwierdzeniu polowania przez Skarbnika,  Łowczy nie może już nic zmienić. Jedynie Skarbnik może wprowadzić zmiany i/lub wycofać polowanie do ponownego rozliczenia przez Łowczego.

Wystawiona przez Skarbnika faktura dla myśliwego może być przez Skarbnika usunięta. Po usunięciu faktura przestaje być widoczna dla myśliwego, zniknie również jego zobowiązanie do zapłaty. Zwierzyna która była na fakturze trafia z powrotem na listę zwierzyny do wystawienia faktury.

Podczas wystawiania kolejnej faktury numer będzie można nadać ten sam, który był na wcześniej usuniętej fakturze.

Numeracja faktur jest podpowiadana w Systemie dla Kół (2) i zawsze jest +1 od ostatnio wystawionego numeru - ale można ją zmienić.

W przypadku gdy Koło korzysta z systemu jERP™ (8) za numerację faktur odpowiada moduł sprzedaży w systemie jERP™.


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(6) jERP™ dla Kół Łowieckich

Zapraszamy kolejne koła do nieodpłatnego skorzystania z systemu finansowo-księgowego jERP™ w ramach instalacji System KŁ PZŁ. System został dostosowany do potrzeb myśliwych.
 
Dla wszystkich zainteresowanych oprócz wersji w ramach Systemu dla Kół jest też dostępna wersja jERP™ uniwersalna nie zintegrowana z systemem KŁ PZŁ. 
 
System jERP Cloud™ to rozwiązanie klasy ERP bazujące na 20 letnim doświadczeniu firmy TORN SP. Z O.O. przy budowie systemów dla takich klientów jak: 

Urząd Lotnictwa Cywilnego, ABW, KPRM, Przewozy Regionalne, LOT Ground Services, Polska Agencja Prasowa, Rządowe Centrum Legislacji, Giełda Papierów Wartościowych, Totalizator Sportowy, Polski Związek Łowiecki, NC+ czy Orange. Podobnie jak nowoczesne systemy ERP, jERP Cloud™ posiada swoją platformę rozwoju aplikacji i logiki biznesowej z zachowaniem struktury modułowej oraz spójności systemu ze zbiorem funkcjonalności jPALIO™.

Inaczej mówiąc system jERP Cloud™ to jedna całość. Jest to zbiór funkcjonalności połączonych ze sobą. Zaletą takiej struktury jest wydajność, szybkość działania oraz pełne współdzielenie informacji (danych) w czasie rzeczywistym.