Jak jednocześnie zafakturować te same dziki do punktu skupu i PIW ?

FAQ Wystawianie faktur - rozliczenie fianasowe polowania przez skarbnika

..."Jestem nowym skarbnikiem w Kole, muszę dwukrotnie zafakturować te same dziki, raz do Inspekcji Weterynaryjnej, a następnie do punktu skupu. Jak to zrobić?"....

Aktualnie w Systemie dla Kół (2) można wystawić faktury myśliwym za osdstrzał, za sprzedaż bezpośrednią, za sprzedaż do punktu skupu, za odstrzał sanitarny oraz za inne usługi świadczone lub towary sprzedawane przez Koło kontrahentom.

Aby wystawić dwie faktury na te same dziki, jedną do punku skupu, a drugą dla Inspekcji Sanitarnej najpierw Łowczy rozliczając polowanie indywidualne powinien określić/zatwierdzić przeznaczenie tuszy.

UWAGA!

Jeżeli przeznaczenie tuszy zostało określone na np. "punkt skupu" to Skrabnik po wyświetleniu listy w menu->rozliczenie finansowe polowania i po najechaniu kursorem myszy na intersujące go polowanie zobaczy odpowiednią adnotację w postaci czarnej flagi.

Następnie, po otworzeniu polowania, aby wystawić dwie faktury, przy jego rozliczaniu finansowym w kolumnie PIW należy wybrać inspekcję weterynaryjną do której ma zostać wystawiona faktura za odstrzał. W ten sposób dzik pojawi się w 2 miejscach do wystawienia faktury.


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich.jEKEP™

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu.