Źle odpisałem zwierzynę, dzik miał być na odstrzał sanitarny, a został zapisany jako planowy, w jaki sposób mogę dokonać korekty w systemie ?

Źle odpisałem zwierzynę, dzik miał być na odstrzał sanitarny, a został zapisany jako planowy, w jaki sposób mogę dokonać korekty w systemie ?

Przy rozliczaniu polowania indywidualnego w Systemie dla Kół (2), na etapie tworzenia protokołu z polowania Łowczy ma możliwość zmiany wprowadzonych przez myśliwego zapisów przed jego zatwierdzeniem.

W sytuacji gdy myśliwy pomyłkowo, dzika, który miał być na odstrzał sanitarny odpisał jako odstrzał planowy to przy rozliczaniu polowania można dodać upoważnienie sanitarne myśliwego, a następnie dodać pozyskanie na to upoważnienie.

Należy jednak pamiętać o usunięciu wpisanych odstrzałów z pomylonego upoważnienia.


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.