Jak rozpocząc pracę w Systemie dla Kół

Często zadawane pytania

..."Jak zrobić to najłatwiej na miesiąc przed końcem sezonu ale tak aby być gotowym na następny sezon. ?"...

Pierwszym krokiem po otrzymaniu loginów do Systemu dla Kół (2) (7) jest wprowadzenie Planu rocznego na aktualny sezon.

Wprowadzanie planu rocznego można rozpocząc od wprowadzenia jedynie bilansu otwarcia BO - czyli aktualnego stanu wykonania planu na dzien wprowadzenia go do systemu. Od tego momentu system będzie kontrolował wydawanie pozwoleń oraz rozliczeń w oparciu o stany z BO. Wprowadzanie planu znjadziemy w : menu->plany roczne->wykonanie planu->Pokaż bilans otwarcia.

Po wprowadzeniu BO, szczegółów zwierzyny zawartej w BO nie musimy wprowadzać do systemu - nie pokaże się ona w żadnym zestawieniu ale, co ważne w wykonaniu planu już będą poprawne wartości.

W przypadku gdy chcemy w trakcie sezonu zacząć korzystać z elektronicznej książki EKEP i z aplikacji PZŁ EKEP™ (1)  to musimy dodać do systemu wszystkie aktualnie ważne i wydane myśliwym upoważnienia. Upoważnienia nieaktualne lub rozliczone nie muszą być wprowadzane, ale należy pamiętać, że nie będzie ich widać w zestawieniach.

Po wprowadzeniu upoważnień myśliwi zapisują się do obwodu lub obwodów na ważne upoważnienia wydane i kontrolowane przez System (2) (7).

Niektóre Koła zamiast wprowadzać wcześniejsze upoważnienienia do systemu decydowały się anulowanie wcześniejszych upoważnień zastępując je nowymi wydawanymi już w systemie - ważne jest aby pamiętać o rozliczonych już upoważnieniach i skorygowac wartości z BO planu rocznego.

JAby zacząć wydawać upoważnienia Koło musi w konfiguracji koła wybrać schemat upoważnień oraz numer kolejny upoważnienia. Przy wydawaniu upoważnień z automatyczną numeracją od tego numeru będą wydawane kolejne upoważnienia.

Informacje o knofiguracji rejestrów znaleźć można w "Obwody Łowieckie -> Rewiry Polowań, urządzenia łowieckie"

W celu ułatwienia Kołu zakończenia sezonu rozlicznaego ręcznie ale już w Systemie dla Kół (2) (7) ale jeszcze bez książki elektronicznej i pełnej kontroli upoważnień została wprowadzona w konfiguracji koła możliwość zmiany ustawienia: Pozwalaj na ręczne dodawanie rozliczenia polowania (bez kontroli upoważnień) na TAK.

(1) akutalne wersje aplikacji jEKEP™

Aktualnie dostępna jest wersja 1.16-nu aplikacji na urządzenia Android, oraz wersja 1.10.Xi na system iOS. Wersja 1.10.Xi na iOS udostepniona jest też poprzez aplikację Testflight.
Rejestracja do grupy testerów PZŁ jEKEP testflight jest możliwa w systemie dla Kół Łowieckich, zapraszamy.

jEKEP™ wersja Android

jEKEP™ wersja iOS

(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep