UWAGA !!!
Nasza specjalna oferta dla Myśliwych Lekarzy i Wszystkich Zaprzyjaźnionych Lekarzy!
jHIS.eu
Kompletny system z e-receptą, gabinetem na tablecie lub telefonie, darmową bazą leków aktualizowaną codziennie i wiele innych funkcjonalności dla praktyk lekarskich, NZOZ i Szpitali.
Wysyłając maila ze strony jHIS.eu wpisz KOD PROMOCJI: PZŁ EKEP™
Zapraszamy i Darz Bór

Konfiguracja urządzeń łowieckich

Screenshot 2019-07-14 at 15.37.07.png

W Systemie dla Kół (2) (7) aktualnie jest zdefiniowanych 17 typów rejestrów. Dodawanie urządzeń łowieckich znajduje się w menu->rejestry->dodaj rejestr.

W zalezności od potrzeb zgłaszanych przez Myśliwych lista typów rejestrów może ulegać zmianie.

W słowniku wprowadzone są następujące typy rejestrów:

 • Paśnik  
 • Wolier  
 • Poletko łowieckie       
 • Pas zaporowy    
 • Remiza śródpolna        
 • Las     
 • Zapory  
 • Inne    
 • Zagospodarowane łąki    
 • Miejsce polowania       
 • Ambona  
 • Podsyp dla ptactwa      
 • Nęcisko         
 • Lizawka         
 • Podszyty        
 • Zwyżka  
 • Stanica myśliwska

Kazdy typ rejestru ma zdefiniowaną listę zdarzeń z nim związanych oraz to czy jest typem jednostkowym, powierzchniowym czy ilosciowym i czy występuje w polowaniach.

Definiując nowy rejestr wybieramy obwód z którym dany rejestr będzie związany, jego typ, a na końcu ustalamy marker ze współrzędnymi geograficznymi. Do każdego ze zdefiniowanych rejestrów bedzie można dodawać zdarzenia jeżeli są z nim jakieś związane. Przykładowo, dla rejestru typu paśnik to będzie wyłozenie 1 tony karmy suchej, a dla poletka np. 3 godziny koszenia.

 

 

 

 

 

 

 


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół powinni skontaktować się ze swoim Zarządem Okręgowym. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” obowiązują od 24.10.2018 roku zgodnie z Zarządzeniem 16/2018 Łowczego Krajowego.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep