Czasowe blokowanie rewirów

Dodawanie upoważnionych myśliwych do listy na zablokowanym rewirze.

.."czy istnieje w systemie (2) (z poziomu konta Łowczego) możliwość zablokowania wybranego rewiru polowania na dany czas"...

W Systemie dla Kół (2) jest możliwość czasowego blokowania rewirów. Blokowania może dokonoac użytkownik o przywilejach wynikajacych z roli łowczego.

Powodów czasowego blokowania może być wiele, a jednym z nich np. zablokowanie na kilka dni niektórych łowisk przed planowanym polowaniem zbiorowym

W przypadku, gdy Łowczy zadecyduje o potrzebie czasowego zablokowania dostępu do rewiru można

  • albo skorzystać z funkcjonalności EKEP ZABLOKUJ dostępnej na liście rewirów wybranego obwodu Koł widocznej w Systemie dla Kół (2),
  • albo po wybraniu konkretnego rewiru wykorzystanie przycisku ZABLOKUJ DLA EKEP.

Odblokowywanie rewirów odbywa się w analalogiczny sposób:

  • można to zrobić z poziomu listy rewirów
  • lub konkretengo rewiru,

z tym, że w tym ostatnim wypadku system automatycznie zmienia opis przycisku z ZABLOKU DLA EKEP na ODBLOKUJ DLA EKEP. Wybranie przycisku doblokowywuje dany rewir.

 


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.