UWAGA !!! UŻYTKOWNICY iOS wersja 17

Aplikacja PZŁ EKEP™ przestała działać po aktualizacji z iOS 16 na iOS 17, w związku z tym zapraszamy do pobrania wersji jEKEP™ z AppStore tutaj

UWAGA !!! UŻYTKOWNICY Androda

Aplikacja PZŁ EKEP™ nie będzie już rozwijana równierz na Androida,
Google 1 września 2023 oficjalnie zablokował deweloperom możliwość publikacji aplikacji dla starszych wersji systemów. Na szczęscie jeszcze nie zablokował możliwości ich uruchamiania użytkownikom.
Na wszelki wypadek proponujemy zainstalowanie wersji jEKEP™ do pobrania tutaj. Na telefonie można mieć jednocześnie PZŁ EKEP™ oraz jEKEP™


UWAGA !!!

Niestety prace nad ułatwieniem rejestracji nowych mysliwych i Kół wymagają więcej testów - ale się spieszymy.
Rejestracja dla kół którym udało się zrobić eksport danych działa, prosimy spróbować...tutaj.

Nowy system ma nową strutkurę danych, w związku z tym w przypadku, gdyby okazało się, że w trakcie importu pojawi się błąd prosimy o zrobienie zdjęcia ekranu i przesłanie go na info@ekep.eu. Po porawieniu struktury danych poinformujemy i będzie można ponowić import.


Do system.ekep.eu bedą mieli dostęp wyłącznie myśliwi.
Gwarantujemy normalne biznesowe podejście, wzajemny szacunek oraz poszanowanie prawa do prywatności i własności.


Wybór mapy obwodu i zapisywanie ustawień

Simulator Screen Shot - iPhone 8 - 2019-07-13 at 21.08.08.png

Aplikacja PZŁ EKEP™ pozwala na zapisywanie ustawień wyświetlania map obwodów łowieckich Koła.

Wchodząc w menu aplikacji "Obwody łowieckie" aplikacja wyświetla pierwszą zapamiętaną mapę, czyli mapę ostatnio wybranego obwodu i zapisanego przyciskiem "zapisz ustawienia mapy".

Aby wybrać nową mape obowdu należy nacisnąć przycisk menu znajdujacy się na górze, po prawej stronie mapy. Wybranie przycisku powoduje pojawienie się ekranu "Opcji mapy" gdzie można skonfigurować ustawienia i je zapisać.

Na samej górze "Opcji mapy" znajdziemy menu wyboru mapy obwodu. Wybierając obwód z listy ustalamy aktywną mapę. Doadtkowo, na wybranej mapie możemy oznaczyć:

  • lokalizację rewirów uprzednio skonfigurowanych w Systemie dla Kół (2) (7),
  • swoją lokalizację,
  • lokalizację swojego pojazdu wykorzystującą połozenie telefonu do jej oznaczenia
  • lokalizację pojazdu z wykorzystaniem DONGLA TTS BOX podłączonego do złącza serwisowego OBDII w samochodzie, a skonfigurowanego w Systemie dla Kół (2) (7) do wykorzystania w Kole,
  • lokalizacje wybranych rejestrów uprzednio skonfigurowanych w Systemie dla Kół (2) (7)

 


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep