Podgląd realizacji planu rocznego

Simulator Screen Shot - iPhone Xʀ - 2019-04-02 at 18.09.33.png

Myśliwy, użytkownik PZŁ EKEP™ zawsze ma możliwość podglądu faktycznego stanu realizacji planu rocznego dla obwodu....