Konfiguracja koła dla jEKEP™ i PZŁ EKEP™

  • UWAGA!
    "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” wypełniony i podpsiany wraz z oświadczeniem i upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych można wysłać na adresy pzlow@pzlow.pl i macierzystego Zarządu Okregowego.

KONFIGURACJA PZŁ EKEP™ wlączenie konfiguracji systemu elektronicznej książki polowań

Aby Koło mogło korzystać z aplikacji musi włączyć konfigurację dla elektronicznej książki ewidencji polowań.

Aby korzystać z elektronicznej książki ewidencji polowań i aplikacji jEKEP™ oraz PZŁ EKEP™ należy ją najpierw skonfigurować. W tym celu osoba uprawniona przez administratora (często osobami uprawnionymi są sekretarz lub łowczy koła) po zalogowaniu się do Systemu dla Kół PZŁ(2)(7) wybiera z menu po kolei Menu->koło łowieckie->konfiguracja koła-> EKEP

Aby funkcjonalność EKEP była aktywna, należy ustawić pierwszą pozycję na TAK i zapisać. Po zapisaniu, pojawi się poniżej lista opcji dla aplikacji jEKEP™ którymi koło może spersonalizować swoją elektroniczną książkę ewidencji polowań.

 

System korzysta z elektronicznej książki ewidencji polowań(EKEP):

EKEP: wymagaj podania daty zakończenia przy zapisie:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: dostępny rejon polowania "INNE":

EKEP: Zatwierdzaj automatycznie polowanie po upływie czasu od zakończenia:
wartość '0' = nie zatwierdza automatycznie
min.
EKEP: Powiadom 12h po zakończeniu polowania o braku zatwierdzenie:
Powiadomienie jak w "EKEP wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu".

EKEP: Dokonaj wypisu z polowania utworzonego dnia poprzedniego o godzinie 9:
Jeżeli myśliwy utworzy polowanie nie podając daty zakończenia to o godzinie 9 dnia następnego zostanie wypisany z łowiska.

EKEP: pozwalaj na zapis gdy zakończone polowania nie są zatwierdzone:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: pozwalaj na zapis na tylko jedno polowanie:
na kolejne polowanie można sie zapisać dopiero po zakończeniu aktualnego
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: Zapis na kolejne polowanie możliwy dopiero po przerwie od zakończenia wcześniejszego:
wartość '0' = nie wymagaj przerw
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
min.
EKEP: Rozpoczęcie polowania możliwe dopiero po pewnym czasie od momentu dokonania wpisu:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
min.
EKEP: maksymalny czas trwania polowania
0 - bez limitu
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
godz.
EKEP: maksymalny czas po jakim można się wypisać z polowania
0 - bez limitu, wypisując się z polowania o tyle będzie można cofnąć czas zakończenia polowania
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
min.
EKEP: maksymalna liczba rewirów na jaką może zapisać się myśliwy na polowaniu:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do łowczemu:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do vce-łowczemu:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do sekretarzowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do skarbnikowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do prezesowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do vce-prezesowi:

EKEP: wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu(np. zapis/wypis):
Pamietaj że wybierając jedną z opcji (email/sms) wszystkie osoby korzystające z książki(goście również) muszą posiadać i korzystać na bieżąco z danego kanału komunikacji

EKEP: pozwalaj na zapis:

EKEP: zezwól na zapis tylko jednemu myśliwemu w:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia


EKEP: wymagaj podania formy poroża przy zapisie:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj podania lokalizacji przy dodaniu odstrzału zwierzyny:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj podania wagi przy dodaniu odstrzału zwierzyny grubej:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu zwierzyny grubej:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu Dzika:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu zwierzyny drobnej:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

EKEP: Zablokuj możliość usuwania dodanych zwierząt z książki:
W przypadku pomyłki zwierzę będzie mógł usunąć jedynie Łowczy

EKEP: pokazuj załączone zdjęcia wszystkim myśliwym:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Gdy "nie" dostęp do podglądu ma osoba dodająca zdjęcie oraz łowczy.

EKEP: Nie pokazuj historii polowań myśliwym:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Podgląd mają wyznaczenii i myśliwy polujący

EKEP: pokazuj historię polowań łowczemu:
EKEP: pokazuj historię polowań vce-łowczemu:
EKEP: pokazuj historię polowań sekretarzowi:
EKEP: pokazuj historię polowań skarbnikowi:
EKEP: pokazuj historię polowań prezesowi:
EKEP: pokazuj historię polowań vce-prezesowi:
EKEP: Pokazuj zakończone polowania członkom koła:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Ma podgląd do aktualnych polowań oraz swoich przeszłych

EKEP: Pokazuj zakończone polowania gościom koła:
Ma podgląd do aktualnych polowań oraz swoich przeszłych

EKEP: pozwalaj na zmianę części danych przez 24h po zakończeniu polowania:
Wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Dane dotyczące wagi i informacji z punktu skupu przez myśliwego który pozyskał zwierzynę.

Wniosek o dostęp do SYSTEMU KŁ (0.1 MB application/pdf) Oświadczenie dotyczące danych osobowych (0.1 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep