Inwentaryzacja urządzeń łowieckich i rejestrów

  • System dla Kół (2) (7) nie posiada ograniczenia na liczbę urządzeń łowieckich.

Inwentaryzacja urządzeń łowieckich - menu.png

Inwentaryzację urządzeń łowieckich i rejestrów może przeprowadzić jedynie użytkownik posiadający uprawnienia Łowczego lub Gospodarza Obwodu.

Z poziomu aplikacji PZŁ EKEP™ (1) jak i Systemu dla Kół (2) uprawniony użytkownik może dodać zdjęcie, wpisać położenie, przypisać do typu rejestru oraz wprowadzić nazwę nowego urządzenia/rejestru. Istnieje jednak różnica w sposobie określania położenia i dodawania zdjęcia urządznia łowieckiego pomiędzy aplikacja PZŁ EKEP™ (1) a Systemem dla Kół (2).

Po zlaogowaniu się do aplikacji - idąc po obwodzie przy pomocy PZŁ EKEP™ (1) zrobić zdjęcie i atuomatycznie dodać je do urządzenia/rejestru z jednoczesnym określeniem jego lokalizacji. W tym celu przechodzimy przez menu Inwentaryzacja urządzeń do ekranu dodawnia urządzenia.

Dodawanie urządzeń w Systemie dla Kół (2) umożliwia dodatkowo dodać szczególowe opisy jak i uwagi. Szczególowy opis możliwości znajdziemy tutaj.


(1) akutalne wersje aplikacji jEKEP™

Aktualnie dostępna jest wersja 1.16-nu aplikacji na urządzenia Android, oraz wersja 1.10.Xi na system iOS. Wersja 1.10.Xi na iOS udostepniona jest też poprzez aplikację Testflight.
Rejestracja do grupy testerów PZŁ jEKEP testflight jest możliwa w systemie dla Kół Łowieckich, zapraszamy.

jEKEP™ wersja Android

jEKEP™ wersja iOS

(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep