Wgląd do EKEP™ dla upoważnionych służb

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

,PZŁ Exchange™
System do wymiany informacji pomiędzy Kołami Łowieckimi, a zainteresowanymi i uprawnionymi.

art. 42b, ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
"Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego."

Koła korzystające z aplikacji PZŁ EKEP™ mają możliwość udostępnienia danych elektronicznej książki ewidencji polowań osobom z poza PZŁ zgodnie z art. 42b,  ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
 
Osoby zainteresowane muszą zarejestrować się na stronie https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange a następnie złożyć wniosek o udostępnienie danych PZŁ EKEP™ dla wybranego obwodu.
 
W Systemie dla Kół (2) pokaże się wówczas informacja o wniosku z możliwością jego zaakceptowania lub odrzucenia. Lista wniosków jest widoczne po wybraniu z menu->Wnioski PZŁ Exchange.
 
Po akceptacji osoby będą miały dostęp na bieżąco do PZŁ EKEP™ danego obwodu.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (0.3 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich.jEKEP™

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu.