Wgląd do EKEP™ dla upoważnionych służb

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

,PZŁ Exchange™
System do wymiany informacji pomiędzy Kołami Łowieckimi, a zainteresowanymi i uprawnionymi.

art. 42b, ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
"Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego."

Koła korzystające z aplikacji PZŁ EKEP™ mają możliwość udostępnienia danych elektronicznej książki ewidencji polowań osobom z poza PZŁ zgodnie z art. 42b,  ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
 
Osoby zainteresowane muszą zarejestrować się na stronie https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange a następnie złożyć wniosek o udostępnienie danych PZŁ EKEP™ dla wybranego obwodu.
 
W Systemie dla Kół (2) pokaże się wówczas informacja o wniosku z możliwością jego zaakceptowania lub odrzucenia. Lista wniosków jest widoczne po wybraniu z menu->Wnioski PZŁ Exchange.
 
Po akceptacji osoby będą miały dostęp na bieżąco do PZŁ EKEP™ danego obwodu.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (0.3 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.