Inwentaryzacja zwierzyny drobnej w jEKEP™

  • dr hab. Dariusz Zalewski
  • prof. dr hab. Henryk Okarma
  • dr hab. Marek Panek