Wprowadzanie informacji o zdarzeniach i upadkach

 • upadki
 • kłusownictwo
 • automatyczna aktualizacja RPŁ przy upadkach

Menu Zdarzenia:Upadki

W systemie istnieje możliwość prowadzenia rejestru zdarzeń oraz upadków zwierzyny w dzierżawionych przez Koło obwodach.

Możliwość wprowadzania informacji o różnych zdarzeniach oraz o upadkach zwierzyny w system.ekep.eu jest dostępna dla użytkowników posiadających role:

 • Łowczego,
 • vice-Łowczego,
 • Kierownika OHZ,
 • Gospodarza obwodu.

Przy wprowadzaniu zdarzenia system rozpoznaje jego typ i w zależności od wybranego typu może zmienić formularz zgłoszenia.

ZDARZENIA

Lista zdarzeń, dla których wprowadzane są podstawowe informacje na temat miejsca wsytąpienia, opisu, daty, numeru protokołu oraz osoby potwierdzającej protokół to:

 • Kłusownictwo z bronią (sprawca nieznany)
 • Kłusujący chart (lub jego mieszaniec)
 • Kłusujący kot
 • Napotkanie wilka
 • Pies puszczany samopas przez miejscową ludność
 • Pogryzienie ludzi przez psy
 • Sprawa o kłusownictwo przekazana organom ścigania
 • Ujęto kłusownika z bronią
 • Zagryzione bydło przez psy
 • Zagryzione bydło przez wilki
 • Zagryzione konie przez wilki
 • Zagryzione kozy przez psy
 • Zagryzione kozy przez wilki
 • Zagryzione owce przez psy
 • Zagryzione owce przez wilki
 • Zagryzione psy przez wilki
 • Zdziczały bezpański pies
 • Zebranie sieci
 • Zebranie wnyków
 • Znalezione żelazo

Osoboy potwierdzające protokół zgłoszenia zdarzenia mogą reprezentować lub byc pracownikami:

 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Straży Gminnej
 • Inny pracownik gminy
 • Policji
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Ochrony Kolei

 

UPADKI

Dla zdarzenia Upadkek/zasiedlenie system wymaga wprowadzenia bardziej szczegółowych informacji. System zapisując formularz upadku wykorzystuje informacje ze zgłoszenia do aktualizacji RPŁ (rocznego planu łowieckiego).