Wybór rewiru i miejsca do polowania

  • UWAGA!
    Przed przystąpieniem do zapisu na polowanie należy się upewnić, że mamy wystawione w Systemie dla Kół (2) upoważnienia

Simulator Screen Shot - iPhone XR - 2019-01-10 at 19.40.34.png

Konfiguracja obwodu w Systemie dla Kół (2) decyduje o możliwości wyboru miejsca i rewiru polowania

Wybór upoważnienia jednoznacznie określa nam obwód w którym będziemy prowadzić polowanie. W zależności od konfiguracji obwodu w systemie pojawia się nam lista rewirów i/lub miejsc do polowania. Rewiry polowań dodaje się w Systemie dla Kół (2) w Obwłody Łowieckei -> utwórz nowy rewir. Każdy z rewirów może być wyłączony z EKEP poprzez wybranie przycisku Zablokuj dla EKEP. Ponowne udostępnienie rewiru odbywa się po kliknięciu przycisku Odblokuj dla EKEP.

Powiązania miejsca polowań z rewirami w obwodach, podobnie jak rewirów z obwodami, równierz dokonuje się w Systemie dla Kół (2). Konfigurację rejestrów Koła można znaleść w menu rejestry systemu dla kół (2). Możliwość dodania nowego rejestru pojawia się po wybraniu z menu Rejestry->Dodaj rejestr. Dodając rejestr konfigurujemy jego typ i w zależności od niego pełni on inną rolę w systemie.

Przy zapisie na polowanie w zależności od konfiguracji można lub nie można jednocześnie zapisać się na rewir i na miejsce polowania. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dla danego rewiru zdefiniowano miejsce polowania "Inne".

Wybranie przy konfiguracji typ rejestru "Inne" i przypisanie takiego miejsca polowania do wybranego rewiru, daje możliwość wybrou jednocześnie rewiru i miejsca polowania. Przy wybraniu miejsca polowania w rewirze "Inne" aplikacja umożliwia myślwemu wpisanie dowlnego opisu miejsca polowania. Zajęte rewiry są w aplikacji oznaczone jako #zajęte#.

Miejsca, ani rewiru polowania nie trzeba zwalniać - zostają automatycznie zwolnione wraz z datą zakończenia polowania.

 


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.