Konfiguracja urządzeń łowieckich

 • System dla Kół (2) (7) nie posiada ograniczenia na liczbę urządzeń łowieckich.

Urządzenia łowieckie w Systemie dla Kół (2)<:sup>.png

W Systemie dla Kół (2) (7) aktualnie jest zdefiniowanych 17 typów rejestrów. Dodawanie urządzeń łowieckich znajduje się w menu -> Urządzenia Łowieckie -> Dodaj urządzenie Łowieckie.

W zalezności od potrzeb zgłaszanych przez Myśliwych lista typów rejestrów może ulegać zmianie.

W słowniku wprowadzone są następujące typy rejestrów:

 • Paśnik  
 • Wolier  
 • Poletko łowieckie       
 • Pas zaporowy    
 • Remiza śródpolna        
 • Las     
 • Zapory  
 • Inne    
 • Zagospodarowane łąki    
 • Miejsce polowania       
 • Ambona  
 • Podsyp dla ptactwa      
 • Nęcisko         
 • Lizawka         
 • Podszyty        
 • Zwyżka  
 • Stanica myśliwska
 • Chłodnia

Każdy typ rejestru ma zdefiniowaną listę zdarzeń z nim związanych oraz to czy jest typem jednostkowym, powierzchniowym czy ilosciowym i czy występuje w polowaniach.

Definiując nowy rejestr wybieramy obwód z którym dany rejestr będzie związany, jego typ, a na końcu ustalamy marker ze współrzędnymi geograficznymi. Do każdego ze zdefiniowanych rejestrów bedzie można dodawać zdarzenia jeżeli są z nim jakieś związane. Przykładowo, dla rejestru typu paśnik to będzie wyłozenie 1 tony karmy suchej, a dla poletka np. 3 godziny koszenia.

 

 

 

 

 

 

 


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep