Konfiguracja urządzeń łowieckich

 • System dla Kół (2) (7) nie posiada ograniczenia na liczbę urządzeń łowieckich.

Urządzenia łowieckie w Systemie dla Kół (2)<:sup>.png

W Systemie dla Kół (2) (7) aktualnie jest zdefiniowanych 17 typów rejestrów. Dodawanie urządzeń łowieckich znajduje się w menu -> Urządzenia Łowieckie -> Dodaj urządzenie Łowieckie.

W zalezności od potrzeb zgłaszanych przez Myśliwych lista typów rejestrów może ulegać zmianie.

W słowniku wprowadzone są następujące typy rejestrów:

 • Paśnik  
 • Wolier  
 • Poletko łowieckie       
 • Pas zaporowy    
 • Remiza śródpolna        
 • Las     
 • Zapory  
 • Inne    
 • Zagospodarowane łąki    
 • Miejsce polowania       
 • Ambona  
 • Podsyp dla ptactwa      
 • Nęcisko         
 • Lizawka         
 • Podszyty        
 • Zwyżka  
 • Stanica myśliwska
 • Chłodnia

Każdy typ rejestru ma zdefiniowaną listę zdarzeń z nim związanych oraz to czy jest typem jednostkowym, powierzchniowym czy ilosciowym i czy występuje w polowaniach.

Definiując nowy rejestr wybieramy obwód z którym dany rejestr będzie związany, jego typ, a na końcu ustalamy marker ze współrzędnymi geograficznymi. Do każdego ze zdefiniowanych rejestrów bedzie można dodawać zdarzenia jeżeli są z nim jakieś związane. Przykładowo, dla rejestru typu paśnik to będzie wyłozenie 1 tony karmy suchej, a dla poletka np. 3 godziny koszenia.

 

 

 

 

 

 

 


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep