Czasowe blokowanie rewirów

Dodawanie upoważnionych myśliwych do listy na zablokowanym rewirze.

.."czy istnieje w systemie (2) (z poziomu konta Łowczego) możliwość zablokowania wybranego rewiru polowania na dany czas"...

W Systemie dla Kół (2) jest możliwość czasowego blokowania rewirów. Blokowania może dokonoac użytkownik o przywilejach wynikajacych z roli łowczego.

Powodów czasowego blokowania może być wiele, a jednym z nich np. zablokowanie na kilka dni niektórych łowisk przed planowanym polowaniem zbiorowym

W przypadku, gdy Łowczy zadecyduje o potrzebie czasowego zablokowania dostępu do rewiru można

  • albo skorzystać z funkcjonalności EKEP ZABLOKUJ dostępnej na liście rewirów wybranego obwodu Koł widocznej w Systemie dla Kół (2),
  • albo po wybraniu konkretnego rewiru wykorzystanie przycisku ZABLOKUJ DLA EKEP.

Odblokowywanie rewirów odbywa się w analalogiczny sposób:

  • można to zrobić z poziomu listy rewirów
  • lub konkretengo rewiru,

z tym, że w tym ostatnim wypadku system automatycznie zmienia opis przycisku z ZABLOKU DLA EKEP na ODBLOKUJ DLA EKEP. Wybranie przycisku doblokowywuje dany rewir.

 


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.