ABONAMENT !!!
Na sezon 2023/2024 zostaje wprowadzony abonament za korzystanie przez Koło z modułu elektronicznej książki ewidencji polowań.
Dla Kół, które opłaciły abonament mamy informację, że będziemy pracowali nad możliwością formalnego przywrócenia niektórych funkcjonalności zablokowanych przez ZG PZŁ. W związku z tym prośba o zgłaszanie sytuacji, gdzie funkcjonalności, które są zgodne z prawem oraz ustawą, a zostały zablokowane, pomimo tego, że powinny o tym decydować Zarządy Kół

UWAGA !!!
Jest możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich (System KŁ) w formie elektronicznej.
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem i upoważnieniem dostępny... tutaj
Zapraszamy i Darz Bór!
Pamiętajmy, że wszelkie uwagi czy nowe pomysły dotyczące funkcjonalności aplikacji czy Systemu dla Kół można zgłaszać poprzez mechanizm "DODAJ ZGŁOSZENIE" lub maile info@ekep.eu

Odpowiedzi na niektóre z nurtujacych pytań można znaleść w FAQ - pytania, odpowiedzi i filmy
.

Wybór mapy obwodu i zapisywanie ustawień

Simulator Screen Shot - iPhone 8 - 2019-07-13 at 21.08.08.png

Aplikacja PZŁ EKEP™ pozwala na zapisywanie ustawień wyświetlania map obwodów łowieckich Koła.

Wchodząc w menu aplikacji "Obwody łowieckie" aplikacja wyświetla pierwszą zapamiętaną mapę, czyli mapę ostatnio wybranego obwodu i zapisanego przyciskiem "zapisz ustawienia mapy".

Aby wybrać nową mape obowdu należy nacisnąć przycisk menu znajdujacy się na górze, po prawej stronie mapy. Wybranie przycisku powoduje pojawienie się ekranu "Opcji mapy" gdzie można skonfigurować ustawienia i je zapisać.

Na samej górze "Opcji mapy" znajdziemy menu wyboru mapy obwodu. Wybierając obwód z listy ustalamy aktywną mapę. Doadtkowo, na wybranej mapie możemy oznaczyć:

  • lokalizację rewirów uprzednio skonfigurowanych w Systemie dla Kół (2) (7),
  • swoją lokalizację,
  • lokalizację swojego pojazdu wykorzystującą połozenie telefonu do jej oznaczenia
  • lokalizację pojazdu z wykorzystaniem DONGLA TTS BOX podłączonego do złącza serwisowego OBDII w samochodzie, a skonfigurowanego w Systemie dla Kół (2) (7) do wykorzystania w Kole,
  • lokalizacje wybranych rejestrów uprzednio skonfigurowanych w Systemie dla Kół (2) (7)

 


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep