ABONAMENT !!!
Na sezon 2023/2024 zostaje wprowadzony abonament za korzystanie przez Koło z modułu elektronicznej książki ewidencji polowań.
Dla Kół, które opłaciły abonament mamy informację, że będziemy pracowali nad możliwością formalnego przywrócenia niektórych funkcjonalności zablokowanych przez ZG PZŁ. W związku z tym prośba o zgłaszanie sytuacji, gdzie funkcjonalności, które są zgodne z prawem oraz ustawą, a zostały zablokowane, pomimo tego, że powinny o tym decydować Zarządy Kół

UWAGA !!!
Jest możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich (System KŁ) w formie elektronicznej.
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem i upoważnieniem dostępny... tutaj
Zapraszamy i Darz Bór!
Pamiętajmy, że wszelkie uwagi czy nowe pomysły dotyczące funkcjonalności aplikacji czy Systemu dla Kół można zgłaszać poprzez mechanizm "DODAJ ZGŁOSZENIE" lub maile info@ekep.eu

Odpowiedzi na niektóre z nurtujacych pytań można znaleść w FAQ - pytania, odpowiedzi i filmy
.

Konfiguracja koła dla PZŁ EKEP™

  • UWAGA!
    "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” wypełniony i podpsiany wraz z oświadczeniem i upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych można wysłać na adresy pzlow@pzlow.pl i macierzystego Zarządu Okregowego.

KONFIGURACJA PZŁ EKEP™ wlączenie konfiguracji systemu elektronicznej książki polowań

Aby Koło mogło korzystać z aplikacji musi włączyć konfigurację dla elektronicznej książki ewidencji polowań.

Aby korzystać z elektronicznej książki ewidencji polowań i aplikacji PZŁ EKEP™ należy ją najpierw skonfigurować. W tym celu osoba uprawniona przez administratora (często osobami uprawnionymi są sekretarz lub łowczy koła) po zalogowaniu się do Systemu dla Kół PZŁ(2)(7) wybiera z menu po kolei Menu->koło łowieckie->konfiguracja koła-> EKEP

Aby funkcjonalność EKEP była aktywna, należy ustawić pierwszą pozycję na TAK i zapisać. Po zapisaniu, pojawi się poniżej lista opcji dla plaikacji PZŁ EKEP™ którymi koło może spersonalizować swoją elektroniczną książkę ewidencji polowań.

System korzysta z elektronicznej książki ewidencji polowań(EKEP):  
EKEP: wymagaj podania daty zakończenia przy zapisie:  
EKEP: dostępny rejon polowania "INNE":  
EKEP: Zatwierdzaj automatycznie polowanie po upływie czasu od zakończenia:
wartość '0' = nie zatwierdza automatycznie
  min.
EKEP: Powiadom 12h po zakńczeniu polowania o braku zatwierdzenie:
Powiadomienie jak w "EKEP wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu". UWAGA SMS płatany 9gr/szt (160znaków)
 
EKEP: Dokonaj wypisu z polowania utworzonego dnia poprzedniego o godzinie 9:
Jeżeli myśliwy utworzy polowanie nie podając daty zakończenia to o godzinie 9 dnia następnego zostanie wypisany z łowiska.
 
EKEP: pozwalaj na zapis gdy zakończone polowania nie są zatwierdzone:  
EKEP: pozwalaj na zapis na tylko jedno polowanie:
na kolejne polowanie można sie zapisać dopiero po zakończeniu aktualnego
 
EKEP: Zapis na kolejne polowanie możliwy dopiero po przerwie od zakończenia wcześniejszego:
wartość '0' = nie wymagaj przerw
  min.
EKEP: Rozpoczęcie polowania możliwe dopiero po pewnym czasie od momentu dokonania wpisu:   min.
EKEP: maksymalny czas trwania polowania
0 - bez limitu
  godz.
EKEP: maksymalna liczba zapisów myśliwego w obwodzie w ciągu doby:
wartość '0' = bez limitu
 
EKEP: maksymalna liczba rewirów na jaką może zapisać się myśliwy na polowaniu:  
EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do łowczemu:  
EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do vce-łowczemu:  
EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do sekretarzowi:  
EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do skarbnikowi:  
EKEP: wysyłaj powiadomienie o zapisaniu na polowanie do prezesowi:  
EKEP: wysyłaj powiadomienie o zdarzeniu(np. zapis/wypis):
Pamietaj że wybierając jedną z opcji (email/sms) wszystkie osoby korzystające z książki(goście również) muszą posiadać i korzystać na bieżąco z danego kanału komunikacji UWAGA SMS płatany 9gr/szt (160znaków)
 EKEP: pozwalaj na zapis:  

EKEP: zezwól na zapis tylko jednemu myśliwemu w:  

EKEP: wymagaj podania formy poroża przy zapisie:  
EKEP: wymagaj podania lokalizacji przy dodaniu odstrzału:  
EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu zwierzyny grubej:  
EKEP: wymagaj dodania zdjęcia przy pozyskaniu zwierzyny drobnej:  
EKEP: Zablokuj możliość usuwania dodanych zwierząt z książki:
W przypadku pomyłki zwierzę będzie mógł usunąć jedynie Łowczy
 
EKEP: Zablokuj możliwość wprowadzania uwag podczas zapisu na polowanie:  
EKEP: Zablokuj możliwość zapisu na polowania sanitarne i indywidualne jednocześnie:  
EKEP: pokazuj załączone zdjęcia wszystkim myśliwym:
Gdy "nie" dostęp do podglądu ma osoba dodająca zdjęcie oraz łowczy
 
EKEP: Nie pokazuj zakończonych polowań gościom koła:
Ma podgląd do aktualnych polowań oraz swoich przeszłych
 
EKEP: goście koła mogą:
dotyczy tylko własnych polowań
 

EKEP: pozwalaj na zmianę części danych przez 24h po zakończeniu polowania:
Dane dotyczące wagi i informacji z punktu skupu przez myśliwego który pozyskał zwierzynę
 

Wniosek o dostęp do SYSTEMU KŁ (0.1 MB application/pdf) Oświadczenie dotyczące danych osobowych (0.1 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep