ABONAMENT !!!
Na sezon 2023/2024 zostaje wprowadzony abonament za korzystanie przez Koło z modułu elektronicznej książki ewidencji polowań.
Dla Kół, które opłaciły abonament mamy informację, że będziemy pracowali nad możliwością formalnego przywrócenia niektórych funkcjonalności zablokowanych przez ZG PZŁ. W związku z tym prośba o zgłaszanie sytuacji, gdzie funkcjonalności, które są zgodne z prawem oraz ustawą, a zostały zablokowane, pomimo tego, że powinny o tym decydować Zarządy Kół

UWAGA !!!
Jest możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich (System KŁ) w formie elektronicznej.
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem i upoważnieniem dostępny... tutaj
Zapraszamy i Darz Bór!
Pamiętajmy, że wszelkie uwagi czy nowe pomysły dotyczące funkcjonalności aplikacji czy Systemu dla Kół można zgłaszać poprzez mechanizm "DODAJ ZGŁOSZENIE" lub maile info@ekep.eu

Odpowiedzi na niektóre z nurtujacych pytań można znaleść w FAQ - pytania, odpowiedzi i filmy
.

Wykreślenie otwartego polowania

  • UWAGA!
    Polowanie można wykreslić tylko w sytuacji gdy jeszcze nie zostało rozpoczęte.

Simulator Screen Shot - iPhone XR - 2019-02-10 at 16.32.10.png

Otwarte polowanie, które się ropoczeło nie może być wykreślone, można je jedynie zakończyć. Ropoczęcie otwartego polowania następuje auotmatycznie w dniu i o godzinie ustalonej przy jego tworzeniu.

Polowanie można wykreslić tylko w sytuacji gdy jeszcze nie zostało rozpoczęte - czyli przed terminem wpisanym w PZŁ EKEP™. Po przekroczeniu godziny/daty rozpoczęcia polowania nie można go wykreślić (anulować).

Aby anulować polowanie należy znaleźć wpis w PZŁ EKEP™ i po przejściu do edycji kliknąć w "Wykreśl polowanie". Wykreślone polowanie będzie widoczne w module EKEP Systemu dla Kół (2) i w aplikacji PZŁ EKEP™ przekreśloną czcionką.

Otwartego polowania, które się rozpoczeło nie można wykreślić (anulować), można je jedynie zakończyć.


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep