Zapis myśliwych

  • UWAGA!
    Przed przystąpieniem do zapisu na polowanie należy się upewnić, że mamy wystawione w Systemie dla Kół (2) upoważnienia

Simulator Screen Shot - iPhone 5s - 2018-06-20 at 20.12.46.png

Zapisu na polowanie można dokonać nie wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem polowania i najpóźniej z chwilą rozpoczęcia polowania.

Aby rozpocząć zapis na polowanie klikamy na głównym ekranie w ikonę strzelca "zapis na polowanie"

Pełna lista kroków niezbędnych do zapisania się na polowanie zaczyna się od wyboru, czy zapisujemy siebie, innego myśliwego czy myśliwego dewizowego.

Jeżeli zapisujemy się sami na polowanie, to w aplikacji rozpoczynamy od wybrania pozwolenia. Po wybraniu pozwolenia możemy zdecydować o rewirze w którym chemy polować bądź miejscu np. konkretnej ambonie.

Kolejnym etapem jest ustalenie daty rozpoczęcia polowania i planowanej godziny. Godzina rozpoczęcia polowania jednoznacznie ustala nam moment od którego możemy dokonywać wpisów pozyskań (5).

Błędne, nieuważne podanie godziny rozpoczęcia polowania może utrudnić korzystanie z aplikacji. Aplikacja w miarę możliwości zasugeruje zmianę terminu.

W zależności od konfiguracji naszego Koła (7) aplikacja może wymagac od nas podania przewidywanej godziny i terminu zakończenia polowania.


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(5) aplikacja PZŁ EKEP™ kontroluje następstow zdarzeń i wpisów

Wszystkie zdarzenia konfigurowane i/lub zapisywane w aplikacji PZŁ EKEP™ sa oznaczane znacznikiem czasu.

Przy próbach omyłkowo wpisanych danych na temat godziny pozyskania, zakończenia polowania lub innych, które mają odniesienie do kalendarza i upływu czasu system wraz z aplikacją zareagują odpowiednim komentarzem i mogą uniemożliwić zapis danych.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep