Jako administrator nadałem odpowiednie funkcje członkom zarządu ale w zakładce Koło Łowieckie nadal wyświetla się stary skład. Kto może to zmienić ?

  • UWAGA! role w Systemie dla Kół (2) nadaje Administrator koła ale skład zarządu koła jest pobierany z centralnego rejestru kół tj. systemu Łowiectwo w Polsce

Zmiana danych członków Zarządu Koła

Zgodnie ze Statutem PZŁ koło podlega wpisowi do rejestru kół. Rejestr ten, między innymi, zawiera informacje o składzie zarządu koła.

W Systemie Dla Kół (2) część informacji jest automatycznie pobierana z Systemu Łowiectwo w Polsce pełniacego rolę rejestru kół.

Wybór władz koła nowej kadencji może się odbyć na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym w tym celu. Koła łowieckie mogą też zdecydować się na przeprowadzenie zwyczajnych walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych po zakończeniu roku łowieckiego.

Informacje o wybranym zarządzie muszą zostac przesłane do odpowiedniego Zarządu Okręgowego w celu uaktulnienia centralnego rejestru kół prowadzonego w Systemie Łowiectwo w Polsce.

Nadanie uprawnień np. Sekretarza użytkownikowi w Systemie dla Kół (2) nie ma automatycznego związku z formalnie pełnioną przez niego funkcją w kole,

 


(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu jEKEP™ oraz Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™ lub Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ w zależności od decyzji Koła. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu. W przypadku Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.