Jak się zalogować gdy jest się członkiem 2 i więcej kół łowieckich

jak sie zalogować jak jest się członkiem kilku Kół ?

...jak się zalogować gdy jest się członkiem 2 kół łowieckich ? Czy trzeba złożyć 2 wnioski ? Czy można dodać 2 koło do swojego istniejącego już konta ?...

Każdy uzytkownik Systemu dla Kół (2) posiada tylko jedno konto w systemie - to nadane mu role w danych regionach systemu decydują o posiadanych przywilejach w kołach do których należy.

Jeżeli jest się członkiem kilku kół i nie ma się założonego konta użytkownika Systemu dla Kół (2) to należy złożyć wnioski o nadanie odpowiednich ról dla każdego koła oddzielnie - konto użytkownika systemu zostanie założone przy pierwszym kole, a przy drugim i kolejnych zostaną jedynie nadane dodatkowe uprawnienia do każdego z kół.

Jeżeli posiada się już konto w którymś kole to podobnie - wystarczy złożyć wnioski o dostęp do tych kół, których brakuje. Zaraz po tym jak zostaną nadane nowe uprawnienia to po zalogowaniu się czy to do Systemu dla Kół (2) czy aplikacji PZŁ EKEP™ na początku będzie wyświetlany ekran z wyborem koła łowieckiego na którym będzie się operowało.

Podbnie ma się kwestia dostępu do systemu dla myśliwych niestowarzyszonych (3). Aby uzyskac konto w systemie należy złożyć wniosek do ZO PZŁ.


(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.

(3) Myśliwi niestowarzyszeni mogą posiadać konto w systemie i koszystać z PZŁ EKEP™

W przypadku myśliwych niestowarzyszonych, aby móc zacząć pracowac w Systemie dla Kół (2) mysliwy może skorzystać z formularza elektronicznego lub tradycyjnie wypełnić wniosek o dostęp do systemu oraz oświadczenie.

Wypełnione i podpisane dokumenty wysyła na adresy mailowe macierzystego Zarządu Okręgowego i na adres ogólny Zarządu Głównego PZŁ pzlow@pzlow.pl. Adminstrator z ZO po otrzymaniu wniosków dalej zajmuje się ich obsługą. Po załozeniu konta będzie miał on dostęp do książki EKEP jedynie do tych obwodów w których ma wystawione ważne upoważnienia do polowania.