Inwentaryzacja urządzeń łowieckich i rejestrów

  • System dla Kół (2) (7) nie posiada ograniczenia na liczbę urządzeń łowieckich.

Inwentaryzacja urządzeń łowieckich - menu.png

Inwentaryzację urządzeń łowieckich i rejestrów może przeprowadzić jedynie użytkownik posiadający uprawnienia Łowczego lub Gospodarza Obwodu.

Z poziomu aplikacji PZŁ EKEP™ (1) jak i Systemu dla Kół (2) uprawniony użytkownik może dodać zdjęcie, wpisać położenie, przypisać do typu rejestru oraz wprowadzić nazwę nowego urządzenia/rejestru. Istnieje jednak różnica w sposobie określania położenia i dodawania zdjęcia urządznia łowieckiego pomiędzy aplikacja PZŁ EKEP™ (1) a Systemem dla Kół (2).

Po zlaogowaniu się do aplikacji - idąc po obwodzie przy pomocy PZŁ EKEP™ (1) zrobić zdjęcie i atuomatycznie dodać je do urządzenia/rejestru z jednoczesnym określeniem jego lokalizacji. W tym celu przechodzimy przez menu Inwentaryzacja urządzeń do ekranu dodawnia urządzenia.

Dodawanie urządzeń w Systemie dla Kół (2) umożliwia dodatkowo dodać szczególowe opisy jak i uwagi. Szczególowy opis możliwości znajdziemy tutaj.


(1) akutalne wersje aplikacji jEKEP™

Aktualnie dostępna jest wersja 1.16-nu aplikacji na urządzenia Android, oraz wersja 1.10.Xi na system iOS. Wersja 1.10.Xi na iOS udostepniona jest też poprzez aplikację Testflight.
Rejestracja do grupy testerów PZŁ jEKEP testflight jest możliwa w systemie dla Kół Łowieckich, zapraszamy.

jEKEP™ wersja Android

jEKEP™ wersja iOS

(2) mobilna aplikacja jEKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich.jEKEP™

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane w Systemie jEKEP™. Mobilna aplikacja jEKEP™, która zastąpiła starą aplikację PZŁ EKEP™ podobnie do swojej poprzedniczki pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu jEKEP™ mogą sie zarejestrować na stronie system.ekep.eu.

(7) Konfiguracja aplikacji EKEP™ w Systemie dla Kół

Parametry aplikacji PZŁ EKEP™ konfigurowane są w Systemie dla Kół (2) w menu koło łowieckie->konfiguracja koła->ekep