Przeglądanie pozwolenia

Simulator Screen Shot - iPhone Xʀ - 2019-04-02 at 17.12.32.png

W każdej chwili możemy sprawdzić nasze pozwolenia....

Aby obejrzeć konkretne pozwolenie, należy z menu głównego wybrać przycisk "Moje pozwolenia", następnie  wybrać rok (standardowo system pokazuje aktualny rok gospodarczy).

Po wybraniu roku pojawia się na ekranie lista pozwoleń, wybranie jednego z nich przenosi nas do ekranu prezentującego szczegóły pozwolenia.

Lista pozwoleń widoczna od razu po wybarniu przyciksu z menu pokazuje aktualne pozwolenia.

Szczegóły pozwolenia to numer, okres obowiązywania, lista nazw zwierząt, status, ilość oraz stan wykonania.