ABONAMENT !!!
Na sezon 2023/2024 zostaje wprowadzony abonament za korzystanie przez Koło z modułu elektronicznej książki ewidencji polowań.
Dla Kół, które opłaciły abonament mamy informację, że będziemy pracowali nad możliwością formalnego przywrócenia niektórych funkcjonalności zablokowanych przez ZG PZŁ. W związku z tym prośba o zgłaszanie sytuacji, gdzie funkcjonalności, które są zgodne z prawem oraz ustawą, a zostały zablokowane, pomimo tego, że powinny o tym decydować Zarządy Kół

UWAGA !!!
Jest możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich (System KŁ) w formie elektronicznej.
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem i upoważnieniem dostępny... tutaj
Zapraszamy i Darz Bór!
Pamiętajmy, że wszelkie uwagi czy nowe pomysły dotyczące funkcjonalności aplikacji czy Systemu dla Kół można zgłaszać poprzez mechanizm "DODAJ ZGŁOSZENIE" lub maile info@ekep.eu

Odpowiedzi na niektóre z nurtujacych pytań można znaleść w FAQ - pytania, odpowiedzi i filmy
.

Wgląd do EKEP™ dla upoważnionych służb

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

,PZŁ Exchange™
System do wymiany informacji pomiędzy Kołami Łowieckimi, a zainteresowanymi i uprawnionymi.

art. 42b, ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
"Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego."

Koła korzystające z aplikacji PZŁ EKEP™ mają możliwość udostępnienia danych elektronicznej książki ewidencji polowań osobom z poza PZŁ zgodnie z art. 42b,  ust. 1d Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
 
Osoby zainteresowane muszą zarejestrować się na stronie https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange a następnie złożyć wniosek o udostępnienie danych PZŁ EKEP™ dla wybranego obwodu.
 
W Systemie dla Kół (2) pokaże się wówczas informacja o wniosku z możliwością jego zaakceptowania lub odrzucenia. Lista wniosków jest widoczne po wybraniu z menu->Wnioski PZŁ Exchange.
 
Po akceptacji osoby będą miały dostęp na bieżąco do PZŁ EKEP™ danego obwodu.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (0.3 MB application/pdf)

(2) mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ jest integralną częścią Systemu dla Kół Łowieckich PZŁ

Wszystkie dane dotyczące działalności łowieckiej kołą są przechowywane wyłącznie w Systemie dla Kół Łowieckich PZŁ. Mobilna aplikacja PZŁ EKEP™ pełni wyłącznie rolę przenośnego terminala.
Zainteresowane Koła i myśliwi w celu skorzystania z Systemu dla Kół mogą wypełnić wniosek elektroniczny. Dostęp Koła do Systemu jest nadawany przez Zarząd Okręgowy PZŁ po zatwierdzenieu wniosku. Po uzyskaniu dostepu to Koło samo zarządza swoimi członkami już w ramach systemu i samo decyduje o jego konfiguracji szczegółowej.
Nowy wzór wniosku "WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „SYSTEM KŁ” oraz oświadczenia i upoważnienia mozna znaleść wybierając jeden z rozdziałow dokumentacji EKEP.EU w sekcji "Index alfabetyczny" pod literą 'W'.