Inwentaryzacja zwierzyny drobnej w jEKEP™

  • dr hab. Dariusz Zalewski
  • prof. dr hab. Henryk Okarma
  • dr hab. Marek Panek

Monitoring liczebności i jakości populacji dzikich zwierząt"
Olsztyn 2018, ISBN- 978-83-950935-5-5
© Copyright by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W systemie system.ekep.eu istnieje możliwość rejestrowania efektów inwentaryzacji zwierzyny drobnej metodą reflektorową opisaną w rozdziale 2.3 monografii  "Monitoring liczebności i jakości populacji dzikich zwierząt". Inwetaryzacja jest dostepna w systemie dla rół Łowczego oraz v-ce Łowczego w menu -> Plany roczne -> Inwentaryzacja drobna

W systemie możemy:

  • zdefiniowac trasy przejazdów
  • dodawać wyniki inwentaryzacji z konkretnych przejazdów
  • definiować czas przeprowadzania inwentaryzacji i według których tras.

Wprowadzanie inwentaryzacji rozpoczynamy od podania terminów w jakich planujemy ja przeprowadzić, Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie planowanych tras przejazdów. Tak przygotowany system pozwoli na wprowadzanie zaobserwowanej zwierzyny w trakcie przejazdu lub po jego zakończeniu,

Funkcjonalność inwentaryzacji zwierzyny drobnej dostępna w przeglądarce jest też dostępna w aplikacj mobilnej jEKEP™ w menu -> Inwentaryzacja.

 

Dodatkową możliwością przy inwentaryzacji jest wykorzystanie DONGLI do rejestrowania rzeczywistych tras przejazdów.

Monitoring liczebności i jakości populacji dzikich zwierząt"
Olsztyn 2018, ISBN- 978-83-950935-5-5
© Copyright by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (15.9 MB application/pdf)